Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο CFO Forum που διοργάνωσε η KPMG, την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Intercontinental.

12-06-2018, 8.30 - 18.00, EET

Περισσότερα από 200 στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης παρακολούθησαν το 17ο CFO Forum της KPMG, την Τρίτη 12 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο απέδειξε φέτος ξεκάθαρα τον business χαρακτήρα του, αναδεικνύοντας ετερόκλητα θέματα (οικονομικής και όχι μόνο) διοίκησης.

Η αναθεώρηση του γραμμικού τρόπου σκέψης, που θέλει την οικονομική και επιχειρησιακή δραστηριότητα οργανωμένη πίσω από τα «κλεισίματα» έτους, αλλά και η «καλλιέργεια» ενός πιο «συμμετοχικού» και bottom up τρόπου επικοινωνίας και διοίκησης ομάδων ήταν κοινός τόπος των παρουσιάσεων σχετικά με το agile funding και το νέο πλαίσιο λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα φορολογικής και κανονιστικής συμμόρφωσης, ενώ αναλύθηκε και ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή ως θεματοφύλακα των διαδικασιών Εταιρικής Διακυβέρνησης ενός οργανισμού και φορέα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης προς δυνητικούς επενδυτές.

Για να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των ομιλητών, επισκεφτείτε το www.kpmgevents.gr.

Επαφές

17o Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών

Συνδεθείτε μαζί μας