Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών της KPMG το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα.

28-06-2016, 00.00 - 16.48, EET

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών της KPMG το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα. 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο διακεκριμένος ερευνητής, οικονομολόγος και συγγραφέας των best sellers “The Origin of Financial Crisis” και “Money, Blood and Revolution”, Dr. George Cooper, ο οποίος στις ομιλίες του αναφέρθηκε στην Τεχνολογία των Οικονομικών / Fintech αλλά και στο μέλλον της οικονομίας στην Ευρώπη.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιελάμβανε επίκαιρα θέματα της Οικονομικής Διαχείρισης, όπως η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για την υποχρεωτική αλλαγή των ελέγχων, οι εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης, τα Data & Analytics, καθώς και το πολύ σημαντικό θέμα του Value Based Management.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η παγκόσμια έρευνα της KPMG  “The View from the Top; What do CEOs actually expect of their CFOs” τα ευρήματα της οποίας σχολιάστηκαν από στελέχη της αγοράς. Τέλος, σε συζήτηση σε πάνελ, αναλύθηκε το θέμα της κυβερνοασφάλειας στις επιχειρήσεις.

Κατεβάστε τις παρουσιάσεις του συνεδρίου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που σας δόθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 

Διαβάστε για τα συμπεράσματα του συνεδρίου στο σχετικό δελτίου τύπου.

Επαφές

CFO event banner with sponsors

Συνδεθείτε μαζί μας

Μερικά στιγμιότυπα από το Φόρουμ

Σχετικά αρχεία εκδήλωσης/συνεδρίου

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.