Ανδριάνα Κάρτου

Partner, Audit Services

KPMG in Greece

Η Ανδριάνα είναι Partner στην KPMG με περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρία στο χώρο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς και πολύπλοκους ελέγχους εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μη εισηγμένων εταιρειών συμπεριλαμβανομένου τοπικούς και διεθνείς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει εργαστεί εκτενώς στους τομείς Καταναλωτικών προϊόντων και Λιανικής, εταιρειών Τεχνολογίας, Φαρμακευτικών εταιρειών, Ραδιοτηλεοπτικών μέσων, εταιρειών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών και Ασφαλιστικών εταιρειών.

Η Ανδριάνα επιπλέον συμμετέχει σε εργασίες διασφάλισης που σχετίζονται με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών κι εκδόσεις ομολόγων στην Ελλάδα και πραγματοποιεί προσυμφωνημένες διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης βάσει κανονιστικών απαιτήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα διασφάλισής που σχετίζονται με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και με ελέγχους επενδυτικών σχεδίων για έγκριση δανειακής χρηματοδότησης από το ΤΑΑ.

Η Ανδριάνα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα ΔΠΧΑ και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

  • Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  • Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών, Ινστιτούτο Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

  • Πιστοποίηση στο Φορολογικό Δίκαιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • ACCA

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)

  • Fellow Member of Association of Chartered Certified Accountants (FCCA)

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος