Μιχάλης Φυτούσης

Manager, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Ο Μιχάλης είναι υποδιευθυντής του KPMG Institute και επιβλέπει την ετήσια στρατηγική του, το πρόγραμμα των σεμιναρίων καθώς και την αποτελεσματικότητά τους. Έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων πωλήσεων, που στόχο έχουν την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων είτε μέσω upskilling είτε μέσω reskilling για την αύξηση της απόδοσης των ομάδων πωλήσεων και της μεγιστοποίησης της εμπειρίας και ικανοποίησης του πελάτη.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Επιχειρηματικών Κινδύνων και κατόπιν ως Εκπαιδευτής Πωλήσεων για πολυεθνικές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Είναι πιστοποιημένος (x3) Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα Ελλάδος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πωλήσεων στη μεθοδολογία Triangle Selling από την ClozeLoop Inc των ΗΠΑ και Πιστοποιημένος Lego@ Serious@ Play@ Facilitator. 

  • Υποψήφιος Διδάκτορας στα «Συμπεριφορικά Οικονομικά και Μοντέλα Τιμολόγησης» στο πανεπιστήμιο Jaume I, στο Castellon της Ισπανίας

  • Μεταπτυχιακό στα «Τραπεζικά Χρηματοοικονομικά» από το Institute Universitaire Kurt Bosch της Ελβετίας

  • Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Μεταπτυχιακό στο «management Ασφαλιστικών Στελεχών» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • Πτυχίο στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων