1800

yritystä

6

toimialaa

10

maata

$500m

USD+ liikevaihto

Tekoäly muuttaa taloudellista raportointia ja tilintarkastusta

Tekoäly muuttaa taloudellista raportointia ja tilintarkastusta. Tekoälyn käytön odotetaan kasvavan dramaattisesti eri aloilla ja eri puolilla maailmaa – se auttaa yrityksiä luomaan älykkäämpiä ja yhtenäisempiä tietovirtoja sekä parantaa riskien tunnistamista ja niihin reagoimista. Tekoälyn avulla on myös huomattavasti helpompaa havaita poikkeamia ja epätyypillisiä tapahtumia.

Uudessa ”AI in Financial reporting and audit: Navigating the new era” -tutkimuksessamme haastattelimme 1800 johtajaa ja yrityspäättäjää eri puolilta maailmaa. Tutkimus vahvistaa tekoälyn merkityksen taloudellisessa raportoinnissa ja tilintarkastuksessa – ja selventää, ettei kyse ole ohimenevästä ilmiöstä. Tekoäly muuttaa tilintarkastusta ja yritykset odottavat tilintarkastajien näyttävän tietä.

Tutkimuksemme osoittaa, että olemme aidon taloudellisen raportoinnin vallankumouksen kynnyksellä – siirtymässä ”digitaalisesta ajasta” ”tekoälyn aikaan”, jossa mikään ei ole enää koskaan aivan samoin.

Lue lisää tuoreesta raportistamme.

Key facts

64 % yrityksistä odottaa, että tilintarkastajilla on rooli arvioitaessa niiden tekoälyn käyttöä taloudellisessa raportoinnissa ja varmennettaessa niiden tekoälykontrolleja.
100 % yrityksistä ilmoitti, että niiden johto on ryhtynyt strategisiin toimiin tekoälyn suhteen.
Lähes 72 % yrityksistä pilotoi tai käyttää tekoälyä taloudellisessa raportoinnissa.

Kolmen vuoden kuluessa määrän odotetaan olevan
99 % yrityksistä.
57 % yrityksistä ilmoitti ottavansa generatiivisen tekoälyn käyttöön taloudellisessa raportoinnissa seuraavien kolmen vuoden aikana.
Tekoälyn osuus IT-budjetista on nyt 10 % ja sen osuus kasvaa merkittävästi ensi vuonna.
country icon
sector icon
industry icon

Maanosavertailu

Alueittain nopeimmin tekoälyn käyttöön siirtyvät Pohjois-Amerikan yritykset (39 prosenttia), Eurooppa (32 prosenttia) ja Aasian ja Tyynenmeren alue (ASPAC) (29 prosenttia).

Toimialavertailu

Tekoälyn käyttö taloudellisessa raportoinnissa on yleistä eri toimialoilla. Eniten edistystä on tapahtunut teknologia-, media- ja telekommunikaatiosektorilla, jossa 41 prosenttia vastaajista ilmoitti ottavansa tekoälyä käyttöön valikoivasti tai laajasti taloudelliseen raportointiprosessiinsa, ja seuraavaksi eniten edistystä on tapahtunut energiasektorilla (35 prosenttia). Kaupan alan yritykset ovat kuitenkin muita toimialoja jäljessä. Tämä vastaa muita havaintoja, joiden mukaan johtavia yrityksiä on enemmän teknologia-, media- ja telekommunikaatioalalla (32 prosenttia), teollisuudessa (26 prosenttia) sekä energiasektorilla (25 prosenttia), mutta vähemmän finanssipalveluissa (22 prosenttia), sosiaali- ja terveyspalveluissa (22 prosenttia) sekä kaupan alalla (18 prosenttia).

Yrityskokovertailu

Mitä suurempi yritys on, sitä paremmin se soveltuu tekoälyä hyödyntävän talousraportoinnin edelläkävijäksi. Neljä kymmenestä suurimmasta yrityksestä, joiden liikevaihto on yli 10 miljardia dollaria, on edelläkävijäyritys, kun taas alle 5 miljardin dollarin liikevaihdon yrityksissä edelläkävijäyrityksiä on noin puolet vähemmän.

Lue lisää näkemyksistämme

Asiantuntijamme apunasi