Ohjeen mukaan henkilöstörahastoon siirrettävä summa verotetaan kokonaisuudessaan jo siirtohetkellä työntekijän palkkana, jos hänellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä eriä henkilöstörahastoon siirretään tai miten henkilöstörahastoon siirrettävä summa tai sen suuruus määräytyy.

Ohjeen aiemmasta versiosta poiketen nyt päivitetyssä ohjeessa olevien esimerkkien mukaan kaikki vaikuttaminen ei johdakaan henkilörahastoon siirretyn tulospalkkion verottamisen jo siirtohetkellä.

Uusissa esimerkeissä kuvataan tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtojen mukaan palkkiosta voidaan nostaa käteisellä 25 %, 50 % tai 100 % tulospalkkion määrästä. Tällöin henkilöstörahastoon siirrettävää osuutta tulospalkkiosta ei veroteta siirtohetkellä. Jos kuitenkin tulospalkkiojärjestelmässä tulospalkkio maksetaan lähtökohtaisesti henkilölle ja tällä on oikeus päättää rahastoida osa palkkiosta (25% tai 50%), johtaisi tämä koko tulospalkkion verottamiseen riippumatta siitä, päättääkö henkilö rahastoida siitä osan.

Vaikka ohjeen pikapäivitys selvensi melko yleistä henkilöstörahastoihin ja niihin liitettyjen tulospalkkiojärjestelmiin liittyvää ominaisuutta, kannattaa tulospalkkiojärjestelmiä silti käydä läpi.

Järjestelmiä kannattaa analysoida ja selvittää onko niissä piirteitä, joita voitaisiin pitää sellaisena vaikuttamisena rahastoitavaan määrään, joka johtaisi koko tulospalkkion verottamiseen siirtohetkellä Verohallinnon ohjeen mukaisesti. 

Miten KPMG voi auttaa

Asiantuntijamme auttavat mielellään henkilöstörahastoja koskevissa kysymyksissänne.