Palkitseminen ja työnantajavelvoitteet

  • 1000

Onnistunut palkitseminen motivoi henkilöstöä ja auttaa yritystä menestymään

Suunnitelmallisesti toteutettu kokonaispalkitseminen on erinomainen tapa ohjata yritys tuloksekkaasti kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Toimiva palkitsemisjärjestelmä auttaa yritystä myös ohjaamaan toimintaansa entistä vastuullisempaan suuntaan ja reagoimaan maailmanlaajuisesti yritystoimintaa muokkaaviin vastuullisuuskysymyksiin uskottavasti. 

Palkitseminen on strateginen työkalu, jonka avulla yritys pyrkii ohjamaan niin avainhenkilöitään kun henkilökuntaa laajemminkin toimimaan yrityksen strategian mukaisesti. Onnistuneella palkitsemisella yrityksen toimintaa voidaan ohjata liiketaloudellisesti kestävään ja kilpailukykyiseen suuntaan.

Hyvin suunniteltu palkitsemisjärjestelmä on toimiva työkalu kaiken kokoisille yrityksille, oli kyseessä sitten globaaleilla markkinoilla sukkuloiva pörssiyhtiö tai perinteikäs perheyhtiö. Palkitseminen ei tarkoita vain yksittäisiä tekoja vaan kokonaisvaltaista näkemystä sekä aineettomasta että aineellisesta palkitsemisesta. 

Tarjoamme palkitsemisjärjestelmän strukturoinnin ja toteutuksen

  • Strateginen tuki. Varmistamme, että palkitseminen toteuttaa yhtiön arvoja ja strategiaa.
  • Liiketoimintalähtöisten palkitsemisratkaisujen suunnittelu. Suunnittelemme yksilöllisiin tarpeisiinne sopivat palkitsemisratkaisut, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa.
  • Benchmark-selvitykset ja vertailut. Palkitsemisratkaisujen tueksi tehtävät vertailut voivat kattaa muun muassa palkitsemisratkaisujen mittaristoja, verokäsittelyä sekä rakennetta ja toteuttamistapoja.
  • Taloudellisten vaikutusten arviointi. Palkitseminen on investointi, jolla pyritään saavuttamaan taloudellista hyötyä. On tärkeää arvioida palkitsemisjärjestelmästä aiheutuvat taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä työnantajalle että työntekijälle. 
  • Järjestelmän implementointi. Autamme asiakasta valmistelemaan palkitsemisjärjestelmään ja sen käyttöönottoon liittyvän dokumentaation ja päätöksenteon. Neuvonta sisältää tarpeen mukaan hallinnointia, ylläpitoa, seurantaa ja päivityksiä. Arvioimme palkitsemisen ohjaavuutta ja kannustavuutta. 
  • Juridiset analyysit ja compliance-näkökulman varmistaminen. Tarkistamme palkitsemispolitiikan ja -raportoinin sekä palkitsemisjärjestelmän vero- sekä kirjanpitokäsittelyn Suomessa ja ulkomailla.

Ota yhteyttä

Palkitsemisen suunnittelussa on ymmärrettävä henkilöstön kehittäminen ja muut HR-asiat, huomioitava ajantasainen verotus ja lainsäädäntö, taloudelliset tavoitteet ja palkitsemisen kustannukset sekä sovitettava palkitseminen osaksi strategista johtamista.


Palvelumme

Tuemme erilaisissa palkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä.

ennakkoperintä ja työnantajavelvoitteet

Ennakkoperintä ja työnantajavelvoitteet

Tärkeä osa jokaisen yrityksen rutiineja on hoitaa palkanlaskenta ja työntekijöille tarjottavat edut tehokkaasti ja oikein. Palkitsemistiimiimme kuuluvilla henkilöveroasiantuntijoilla on laaja kokemus eri etujen vero- ja sivukulukohtelusta. Olemme tukenanne, kun mietitte minkälaisia pieniä tai suuria kannustimia ja kiitosta työntekijöillenne voi antaa.

Onko esimerkiksi elokuvalippu hyväksyttyä? Entä voiko työntekijöille antaa työterveyshuollon yhteydessä kunto-ohjelman? Miten polkupyöräetu kannattaisi järjestää? Osaamme vastata näihin ja moneen muuhun kysymykseen.

Kansainvälisen verkostomme tuella saatte meiltä arvion etuuspolitiikkanne verotuskohtelusta kaikkien eri toimintamaidenne kohdalta.

Arvioimme yksittäisten etujen verotuskohtelua. Autamme verotarkastuksiin liittyvissä selvityksissä sekä rakennamme yhdessä kanssanne henkilöstöetuihin liittyvät politiikat. 

palkitseminen ja kansainvälisyys

Palkitseminen ja kansainvälisyys

Kansainvälisessä liiketoiminnassa on tärkeää ymmärtää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä koskeva sääntely eri valtioissa. ja palkitsemiseen liittyvät verovaikutukset. On myös tiedettävä, millaisia kustannuksia palkitsemisesta syntyy ja mitkä ovat työnantajan raportointivelvoitteet. 

KPMG:n kautta saat myös ratkaisut kansainvälisesti liikkuvien työntekijöiden pitkän aikavälin kannustinten raportointiin ja laskentaan. Työkalumme Global Equity Tracker automatisoi ja tukee palkanlaskentaa eri puolilla maailmaa.

 

palkitseminen ja vastuullisuus

Palkitseminen ja vastuullisuus

Vastuullisuus on noussut yritysten strategisten tavoitteiden ja kehityskohteiden prioriteetiksi. Eri alojen yritysasiakkaitamme kiinnostaa, miten ja millaiset vastuullisuusmittarit on mahdollista  yhdistää palkitsemiseen. Vastuullisuus osana palkitsemista indikoi johdon sitoutuneisuutta yrityksen vastuullisuustyöhön sekä vastuullisuuden integroinnin tasoa yrityksen strategiaan ja liiketoimintaan. Nämä ovat asioita, joista erityisesti sijoittajat ovat kiinnostuneita.

Odotuksenamme on, että lainsäädännön suuryrityksiltä ja PIE-yhtiöltä edellyttämä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi ja monia rahoitusalan yrityksiä koskeva tiedonantovelvoiteasetuksen edellytys raportoida palkitsemisen yhteneväisyydestä kestävyysriskien kanssa tulevat sisältämään yhä enemmän tietoa vastuullisuuden ja kestävyyden yhdistämisestä palkitsemiseen. KPMG:llä on vahva osaaminen aihealueesta, ja tuomme asiakkaidemme tietoon myös kansainvälisen verkostomme osaamisen eri maista ja sektoreilta.    

ennakkoperintä ja työnantajavelvoitteet

Kokonaispalkitseminen

Henkilökunnan ja avainhenkilöiden motivointi tulisi nähdä laajemmin kuin palkka ja kannustinjärjestelmä. Aineellisen palkitsemisen rinnalle nostetaan yhä useammin aineeton palkitseminen ja nämä asiat muovautuvat osaksi yhtiön henkilöstö- ja palkitsemisstrategiaa. Näemme palkitsemisen laajasti ja palvelukokonaisuuteemme kuuluu myös urapolkuihin ja johtamiseen liittyvät aspektit. Palkitsemistiimimme kytkeytyy kiinteästi myös People & Change I tiimimme osaaminen ja luemme yhdessä kanssanne juuri teidän yhtiöllenne sopivan kokonaispalkitsemisen. 

Parhaiksi todetut kannustimet ensimmäisinä asikkaidemme käyttöön

Meillä KPMG:llä palkitsemisratkaisut suunnitellaan monialaisissa tiimeissä, jotta saman pöydän ääreen saadaan osaavimmat tekijät. Kaiken tekemisen takana on into luoda liiketoimintaasi mahdollisimman hyvin tukeva lopputulos.

  • Palvelumme kattavat myös juoksevan tuen palkitsemisjärjestelmien raportoinnissa sekä vero- ja lakiteknisten kysymysten ratkaisemisen. 
  • Yhdistämme kokonaisuuteen myös palkitsemisen työoikeudelliset kysymykset.
  • Emme toimi yksin vaan Suomen palkitsemistiimi on osa maailmanlaajuista, yli 600 KPMG-asiantuntijan verkostoa, joka toimii 150 maassa.

On tärkeää löytää kullekin toimijalle sopivat palkitsemisratkaisut, ja se vaatii hyvin erilaisten yhtiöiden liiketoiminnan ja toimintaympäristön tuntemusta. Jos kyse on esimerkiksi kansainvälisesti toimivasta yhtiöstä, voimme tarjota sille monikansallisten tiimiemme osaamista, jotta asiakas saa suunnitteluunsa ja toteutukseen ymmärryksen eri maiden vero- ja lakisäännöistä, jotka vaikuttavat ratkaisun toimivuuteen. 

Verkostomme ansiosta saamme kansainvälisesti eri toimialoilla käytössä olevat parhaiksi todetut kannustimet ja hyvät käytännöt ensimmäisinä myös kotimaisten asiakkaidemme käyttöön.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Autamme palkitsemisjärjestelmien strukturoinnissa ja työnantajavelvotteiden sekä ennakkoperinnän kysymyksissä.

Oivaltavimmat ratkaisut verokysymyksiin tuovat kilpailuetua ja kestävät kriittisen tarkastelun

Olemme ajan hermolla kaikissa tärkeimmissä vero- ja lakiuudistuksissa. Kansainvälinen verkostomme seuraa jatkuvasti verotuksellisten ja lakikysymysten kehittymistä. Asiantuntijamme arvioivat niiden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toiminnalle.

Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista.