Heidi Viikari

Tax & Legal Director, People Services

KPMG Suomi

Heidi on työskennellyt kansainvälisen liikkuvuuden parissa vuodesta 2005 alkaen. Heidi on erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen henkilöverotukseen ja työnantajavelvoitekysymyksiin rajat ylittävissä työskentelytilanteissa. Heidi tukee asiakkaita kokonaisvaltaisesti eri ulkomaantyöskentelytilanteiden suunnittelussa ja hallinnassa. Kansainvälisen liikkuvuuden kysymysten ohella Heidillä on pitkän linjan kokemusta myös erilaisista koko henkilöstölle tai ylimmälle johdolle suunnatuista kannustinjärjestelmistä.