• 1000

Meillä KPMG:llä yhdessä tekemämme työ asiakkaidemme ja meitä ympäröivän yhteiskunnan hyväksi motivoi ja auttaa meitä kehittämään kestävään vaikutukseen johtavia innovatiivisia ideoita. Mahdollisuus työskennellä kohti yhteisiä tavoitteita, kannustavien ja yhteen hiileen puhaltavien työkavereiden kanssa on tärkeää. Mitä vahvempia tiimimme ovat, sitä paremmin menestymme. Samalle tuemme toisiamme kasvamaan omalla urallaan ja luomaan siitä oman näköisensä. Tässä muutamia ajatuksia kollegoiltamme johtajuudesta, tiimi- ja yhteistyöstä sekä yhteisiin tavoitteisiin yltämisestä.

Jukka Karttunen

Jukka Karttunen

Audit & Assurance Director

Aloitin KPMG:llä vuonna 1996. Työurani aikana olen päässyt tekemään monipuolisia asiakas- ja esimiestehtäviä. Työssäni haluan kirkastaa asetettuja tavoitteita ja tuoda esille käytännönläheisiä ratkaisuvaihtoehtoja sekä toimintamalleja tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimiestyöskentelyssäni minulle on tärkeää tunnistaa ja yhdistää työnantajalle ja työntekijälle yhteiset tavoitteet. Haluan osaltani myötävaikuttaa kollegoiden onnistumisessa kohti valittuja tavoitteita. Haluan olla aktiivinen mahdollistaja, tuki ja luotettu sparrailukumppani. On ilo nähdä, kun kollegat onnistuvat ja kokevat tekevänsä heille merkityksellisiä asioita.

Tapaamiset asiakkaiden ja kollegoiden kanssa ovat keskeinen tapa jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä vahvistaa yhteistyötä entisestään. Avoimet ja toimivat kontaktit varmistavat osaltaan ajantasaisen viestinnän ja asioiden edistämisen. Myös aktiivisuus palautteen pyytämisessä ja antamisessa vie osaltaan yhteisiä asioita eteenpäin. Yhdessä jaettuna ilonaiheet kertaantuvat ja huolet pienentyvät. Pieni huumori työpäivän aikana piristää kummasti!

Liisa Kangas

Liisa Kangas

IT Transformation Director

Olen sydämeltäni ihmisten johtaja. Uskon hyvään johtajuuteen, ihmisiin ja yhteistyöhön. Ihmisiin panostaminen ei ole kuitenkaan tarkoittanut yhtään vähäisempiä liiketoimintatavoitteita – päinvastoin, asetetut liiketoimintatavoitteet on ylitetty reilusti, varmasti osin hyvän johtajuuden ansiosta. Kaikki lähtee kuitenkin ihmisistä.

Mieleeni on jäänyt erään arvostamani entisen kollegan sanat urani alkutaipaleella: Ei ole niin ihmeellistä loistaa itse, vaan saada ihmiset ympärilläsi loistamaan. Nämä viisaat sanat tekivät syvän vaikutuksen nuoreen esihenkilöön ja olenkin niitä kantanut mukanani tähän päivään asti – hyvällä menestyksellä. Merkityksellisien ja haastavien tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan useita eri alan asiantuntijoita. Monissa, jos ei kaikissa, vähänkään suuremmissa organisaatioissa painitaan ns. organisaatiosiilojen kanssa, eikä KPMG ole ollut poikkeus. Olemme kuitenkin tehneet pitkäjänteistä työtä yhteistyön lisäämiseksi eri yksiköiden ihmisten välille. Tässä työssä olen saanut kunnian olla eturintamassa. Aina tämä ei ole ollut helppoa, eikä suuri laiva käänny tietenkään yhdessä yössä tai kvartaalissa. On ollut kuitenkin hienoa havaita, että yhä useampi ajattelee samoin ja on valmis toimimaan yhteisen hyvän eteen – yhdessä loistaen.

Timo Hirvonen

Timo Hirvonen

Audit & Assurance Senior

Olen aloittanut KPMG:llä taloushallinnossa osana AMK:n työharjoittelua ja myöhemmin suoritin myös YAMK:n työn ohellaa. Työtehtäviini kuului laskutusjärjestelmiemme pääkäyttäjäroolissa toimiminen. YAMK:sta valmistumisen aikaa minulta tiedusteltiin, olenko harkinnut uraa tilintarkastuksen parissa. Rehellisesti sanottuna en ollut tällaista urapolkua ajatellut, mutta ajatus jäi takaraivoon muhimaan. Keväällä 2020 jokin sitten loksahti, kun näin intranetissämme ilmoituksen, että meille haettiin tilintarkastuksen asiantuntijaa. Olin yhteydessä avoinna olevasta paikasta syksyllä ja siirryin lokakuussa vuonna 2020 tilintarkastuksen pariin. Aluksi siirtoni oli sovittu vuoden työnkierroksi, mutta tilintarkastus vei mennessään. Koin työt tilintarkastuksen parissa niin mielenkiintoisiksi, että jatkoin tehtävässä. Olen päässyt etenemään tehtävissäni, jonka myötä työnkuva on laajentunut ja olen päässyt muun muassa opastamaan nuorempia tarkastajia eri toimeksiannoissa.

Siirto tilintarkastuksen pariin on ollut mielenkiintoinen, koska aiempi työkokemukseni KPMG:llä on ollut enemmänkin tietyillä tapaa teknistä – haluaisinkin ajatella, että laskutusjärjestelmän pääkäyttäjän roolissa Excelin yms. datan pyörittelyt ja ’tekninen puoli’ kantavat nyt hedelmää, kun pääsen muokkaamaan asiakkaiden dataa sopivaksi ja kysymään siltä kysymyksiä tarkastustoimenpiteiden yhteydessä.

Juuso Anttila

Juuso Anttila

Tax & Legal Manager

Työskentelen M&A-juristina KPMG:n lakipalveluissa. Työtehtäväni koostuvat pääasiassa osake- ja liiketoimintakaupoista, mutta mahtuupa pöydälle erilaisia cap raise- ja lainajärjestelyhankkeitakin. Työni pääasiallinen sisältö on hyvin samanlainen verrattuna perinteisiin asianajotoimistoihin – tosin ainakin yksi erottuva tekijä KPMG:llä kilpailijoihimme verrattuna ehdottomasti on: rajat ylittävä yhteistyö. Sillä en tarkoita vain työskentelyä muiden maiden KPMG-toimistojen kanssa, vaan myös työskentelyä eri funktioidemme kanssa. Esimerkiksi ideoiden kehittäminen ja projektien koordinointi yhdessä Transaction Services ja Corporate Finance-praktiikoidemme kanssa tuottaa toisaalta merkittäviä synergiaetuja asiakkaillemme, mutta on myös piristävää vaihtelua juristeille.

KPMG:llä asiantuntijoita kannustetaan muutoinkin voimakkaasti hyppäämään välillä oman mukavuuskuplansa ulkopuolelle. Esimerkiksi mikäli joku nuori asiantuntijamme haluaisi työskennellä vaikkapa arvonlisäverotuksellisten kysymysten kanssa, niitä on varmasti tarjolla ratkottaviksi.