Toisten tukeminen ja jatkuva oppiminen ovat kulttuurimme keskiössä meillä KPMG:llä. Mentorointi, valmennus, tiedon ja kokemusten jakaminen auttavat meitä kaikkia loistamaan. Läpi elämän kestävä oppiminen on meille ensiarvoisen tärkeää, ja kannustamme kaikkia kehittymään tarjoamalla työkaluja, koulutusta ja tukea, jotta jokainen meistä voi kasvaa sekä menestyä ammattilaisena. Valmistaudumme tulevaisuuteen kehittämällä ohjelmia, joiden avulla työntekijämme voivat tukea asiakkaitamme menestymään nyt ja huomenna. Tässä osassa kuulet asiantuntijoidemme ajatuksia siitä, miten tämä näkyy meidän arjessamme.

pertti ojala

Pertti Ojala

Audit & Assurance, Senior Manager

Oman osaamisen kehittäminen KPMG:llä on jatkuva prosessi. Itse olen työskennellyt vuosia erilaisissa yhtiön sisäisissä kehitysprojekteissa eri rooleissa mm. tilintarkastuksen työvälineisiin liittyen. Monipuoliset työtehtävät ovat usein johtaneet tilanteisiin, joissa oma osaaminen ei juuri sillä hetkellä ole ollut riittävää. Kun uusia asioita tulee vastaan, niin omatoimisesti täytyy selvittää ja oppia, jotta niistä päästään eteenpäin. Kotimaiset kollegat tai muissa maissa olevat kollegat ovat tärkeä lähde tässä uuden oppimisessa. Tärkeässä roolissa tässäkin on myös oman osaamisen jakaminen muille.

Olen työskennellyt KPMG:llä 23-vuotta, ja osaamisen kehittyminen on vuosien varrella mahdollistanut sen, että olen päässyt tekemään hyvin vaihtelevia työtehtäviä. Uusia mahdollisuuksia tulee eteen kun on utelias, ja valmis kehittymään. Itse olen saanut tehdä hyvin monenlaisia tehtäviä vuosien varrella, mikä on lisännyt työn mielenkiintoisuutta. KPMG on vahvasti tukenut minua pyrkimyksissäni kehittyä osaajaksi sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät välttämättä ole olleet tyypillisiä yhtiössämme. Kaikkien ei tarvitse mukautua olemassa oleviin muotteihin, ja erilaisiin toiveisiin on hienosti vastattu KPMG:llä. Siksi olen viihtynyt talossa näin pitkään.

tanja lappalainen

Tanja Lappalainen

Tax & Legal, Senior Manager

Olen aloittanut KPMG:llä arvonlisäveroasiantuntijana. Melko nopeasti työni alkoi painottumaan erilaisten julkishallinnon asiakkaiden toimeksiantoihin. Muutaman vuoden kuluessa itselläni heräsi kiinnostus oppia tuntemaan julkisen sektorin toimialaa ja laajaa säädösten viitekehikkoa, jotka ohjaavat julkisen sektorin toimintaa. Pian minulle järjestyikin sisäisen työnkierron myötä paikka julkishallinnon Legal -ryhmässä, jonka aikana sain kasvattaa eri oikeudenalojen osaamista ja kokonaisymmärrystä julkisen sektorin toimintaympäristöstä. Erityisesti esimiesten ja kollegoiden tuki on ollut olennaisessa roolissa kaiken uuden opiskelussa ja työkierron onnistumisessa.

Nykyään pääsen yhdistämään laajaa osaamistani sekä oppimaan jatkuvasti uutta  monipuolisissa julkishallinnon toimeksiannoissa ja ennen kaikkea tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Asiantuntijaroolin ja substanssiosaamisen kehittämisen lisäksi KPMG on tarjonnut minulle myös mahdollisuuden uusille työrooleille esihenkilönä ja asiakasvastaavana. Työ nuorempien kollegoiden esihenkilönä on antoisaa ja on ollut inspiroivaa oppia uusia asioita ja näkemyksiä heiltä. Lisäksi rooli Itäisen alueen julkishallinnon asiakasvastaavana on tuonut mukanaan uudenlaista vastuuta ja osaamista liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.