• 1000

Mistä meidät on tehty? Merkitykselliset työtehtävät ja vuorovaikutus luovat työympäristön, jossa ihmiset kukoistavat. Meillä KPMG:llä tämä näkyy niin yhteisen päämäärän ja arvojemme kuin asiakastyömme kautta. Tässä jutussa kuulet muutamien KPMG:läisten ajatuksia siitä, mikä tekee juuri heidän työstään merkityksellistä.

Image

Karri Tomula

Advisory Director - Cyber

"Työn merkitys tulee esiin tilanteissa, jossa konsulttina autan asiakasta ratkaisemaan jonkin ongelman. Ongelmanratkaisu ajaa minua ammattilaisena eteenpäin ja pitää yllä mielenkiintoa työtehtäviä kohtaan. Myös tiedon jakaminen asiantuntijoiden kanssa ja työyhteisön kehittäminen sekä ilmapiirin ylläpitäminen tekevät työstäni merkityksellistä. Ihmisten into ja halu tehdä yhdessä on välillä niin vahvaa, että vastaavan tunteen löytäminen muista työtehtävistä on haastavaa.

Olen saanut olla mukana useissa merkityksellisissä hankkeissa, joista mieleenpainuvimmat ovat liittyneet valtion toiminnan kehittämiseen. Yhteiskunnan toimintaan liittyvissä toimeksiannoissa näkökulma on yleensä laajempi kuin yksittäisen yrityksen haasteiden ratkaisemisessa. Toisaalta omaa osaamista tulee haastettua eniten yksityisen sektorin toimeksiannoissa, joita kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt. Ne liittyvät usein uusien yritysten ongelmien ratkaisuun, jossa pienellä budjetilla tulisi saada aikaan isoja asioita. Mielestäni niukkuus lisää luovuutta."

Image

Jenny Blåfield-Rautanen

Senior Manager, Global Mobility & Immigration

"Tiimissämme autamme yrityksiä ja heidän työntekijöitään kansainvälisen liikkuvuuden toteuttamisessa.  Merkityksellisiä kohtaamisia syntyy monella tasolla – työntekijöiden huolet perheen sopeutumisesta uuteen maahan, käytännön asioiden hoitaminen ja asettautuminen uuteen ympäristöön ovat isoja mullistuksia, joissa pääsemme konkreettisesti avustamaan työntekijöitä perheineen. Toisaalta taas merkityksellisyyttä syntyy myös sitä kautta, että voimme yhdessä monien yritysten kanssa kohdata ajankohtaisia haasteita ja löytää näihin ratkaisuja, jotka vievät yrityksiä eteenpäin esimerkiksi kansainvälistymisessä ja osaajien rekrytoinnissa ulkomailta.

Viimeisten kuukausien ajan maailmanpolitiikan muutokset ovat tulleet hyvin lähelle arkipäivän työtä. Olen avustanut useita yrityksiä siirtämän työntekijöitä ja heidän perheitään turvaan Ukrainasta. Samaten epävarma toimintaympäristö lähimaissa on tuonut paljon tarvetta löytää out-of-the box tyyppisiä ratkaisuja yrityksille henkilöliikkuvuuden haasteissa. Haastavat tilanteet, joihin voimme tuoda konkreettisia ratkaisuehdotuksia tuntuvat juuri nyt erityisen arvokkailta kokemuksilta arkipäivän työssä."

image

Lauri Tuomaala

Head of International Development Advisory Services

"KPMG:llä olen saanut mahdollisuuden työskennellä hyvin erilaisissa ja osaamista kehittävissä tehtävissä. Erilaisten osaamisten yhdistäminen, yhdessä tekeminen ja tuloksien aikaansaaminen haastavassa globaalissa kilpailuympäristössä on myös itselleni tärkeää ja merkityksellistä. Aivan erityisesti on hienoa olla viemässä uusiutuvan energian yrityksiä eteenpäin kestävien liiketoimintamallien luomisessa kasvavilla Afrikan markkinoilla.     

KPMG on ollut vuodesta 2013 lähtien keskeisessä roolissa laajassa uusiutuvan energian projektissa, jossa tuetaan innovatiivisten puhtaan energian yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Mieleen on jäänyt esimerkiksi yksi firma, joka haki vuonna 2018 start-up vaiheessa rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen Ugandassa. Uskoimme tähän ranskalais-saksalaiseen perustajatiimiin, jonka tavoitteena oli luoda sähköisten moottoripyörätaksien palveluliiketoiminta Kampalaan. Tukemme auttoi heitä pääsemään alkuun ja vastikään yritys sai merkittävän lisärahoituksen liiketoiminnan kasvattamiseen."

image

Sandra Tiainen

Risk Consultant, Financial Services Advisory

"Erikoistun KPMG:llä talousrikollisuuden estämiseen. Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat maailmanlaajuisia ongelmia, jotka koskevat erittäin suuria summia rahaa ja myös suomalaisia yrityksiä. Molemmat näistä rikoksista saattavat olla vaikeita havaita, sillä varoja voidaan siirrellä useita kertoja useiden henkilöiden kautta, jonka jälkeen voi vaikuttaa siltä, että varat olisivat peräisin laillisesta lähteestä.

On erittäin tärkeää ja merkityksellistä, että mahdollisimman suuri osuus pestävästä rahasta havaittaisiin, jotta rikoksiin syyllistyvät ihmiset saadaan pysäytettyä eikä rikollisella alkuperällä saatu raha pääse enää kiertämään järjestelmässä. Rahanpesun estämistä ja terrorismin rahoittamisen estämistä varten suunnitellut AML (anti money laundering) -prosessit tehokkaasti toteutettuna lieventävät rikollisen taloudellisen toiminnan kielteisiä vaikutuksia ja edistävät rahoitusmarkkinoiden vakautta."