Miksi meille?

Millainen työpaikka KPMG on?

Vahva yhteishenki, työyhteisön tuki, mahdollisuus kehittyä ja luoda omanlaista uraa, sekä henkilöstön hyvinvointiin panostaminen ovat jo itsessään hyviä syitä tulla osaksi porukkaamme. Tutustu tarkemmin ihmisiimme, KPMG:hen työpaikkana ja siihen, miksi meille kannattaa tulla töihin. 


KPMG:läisten uratarinoita

Meillä KPMG:llä on monenlaisia mahdollisuuksia oman uran luomiseen niin konsultoinnin, vero- ja lakipalveluiden kuin tilintarkastuksenkin parissa. Tutustu KPMG:läisiin uratarinavideoiden kautta!

Lue lisää mistä meidät on tehty, KPMG:läisten kertomana:

Tule luomaan omannäköisesi ura.


Mitä tarjoamme?

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on menestyksemme avain. Palkitsemisen ja luontoisetujen lisäksi panostamme henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseen monin eri tavoin.

Työhyvinvointi

Tuemme henkilöstömme työhyvinvointia koko työsuhteen elinkaaren ajan kaikissa elämäntilanteissa terveellisen ja turvallisen työpaikan, hyvän esihenkilötyön sekä yhteisten toimintatapojen kautta. Jotta työntekijämme pystyvät parhaaseensa työssään, annamme monipuolisesti mahdollisuuksia pitää huolta omasta hyvinvoinnista.

Tarjolla on monipuolisesti erilaista hyvinvointia edistävää toimintaa, muun muassa: 

työhyvinvointi
 • Työskentelemme KPMG:llä joustavalla, mukautuvalla ja yhteisöllisellä hybridimallilla, jossa osa työstä tehdään toimistolla, osa kotona ja osa asiakkaalla – kunkin työtehtävien, työnkuvan, asiakastoimeksiantojen vaatimusten sekä henkilökohtaisten toiveiden mukaisella jaottelulla. Etätyössä apuna ovat teknologiset työvälineet ja ergonomiset apuvälineet.
 • Työaikojen joustavuuden mahdollistavat esimerkiksi liukuva työaika sekä mahdollisuus osa-aikatyöhön ja etätyön tekemiseen, samoin osittaisen hoitovapaan pitämiseen vanhempainvapaalta paluun jälkeen. Tarjoamme myös työntekijöillemme sairaan lapsen hoitopalvelua.
 • Panostamme ennaltaehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan tarjoamalla kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin työkaluja sekä työhön että vapaa-aikaan. Järjestämme hyvinvointitapahtumia, webinaareja ja kampanjoita ympäri vuoden – samoin pienempiä henkilöstön ilahduttamiseen liittyviä tapahtumia ja kilpailuja. Yhteishenkeä ja viihtyvyyttä lisätään yhteisissä tapahtumissa kuten KPMG-päivä, pikkujoulut, kesäjuhlat sekä olutillat ja ryhmäkohtaiset virkistyspäivät. Vapaa-ajan kerhotoiminta on monipuolista, ja tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia etuja, mm. liikunta- ja kulttuuri-, hieronta- ja työsuhdepyöräetu.
 • Työterveyshuollon lisäksi kattavat työantajan vapaaehtoisesti järjestämät sairaanhoidon palvelut. Sairaskuluvakuutuksella sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella täydennämme lakisääteistä työterveyshuoltoamme. Panostamme mielen hyvinvointiin ja tarjoamme tukea henkiseen hyvinvointiin työterveyshuollon ja muiden yhteistyökumppanien kautta.

Vastuullinen työnantaja

Luomme yhdessä välittävää ja yhdenvertaista työkulttuuria, joka perustuu arvoihimme ja jossa jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon. Haluamme, että KPMG:läiset voivat olla ylpeitä työpaikastaan ja yhteisestä panoksestamme ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi. 

Vastuullisena työnantajana tarjoamme KPMG:läisille muun muassa:

Vastuullinen työnantaja
 • Merkityksellisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia rooleja ja työtehtäviä
 • Panostusta hyvään johtamiseen ja johtamistaitojen kehittämiseen
 • Palkallisen perhevapaan sukupuolesta riippumatta kolmen kuukauden ajan, mikäli työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta
 • KPMG:n inklusiivisuus-, monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusstrategian toteuttamista toimintasuunnitelmamme mukaisesti  

Oppiminen ja kehitys

Learn for a lifetime -työnantajalupauksemme mukaisesti haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä oman kiinnostuksensa mukaisesti erilaisilla urapoluilla.

Tuemme kehittymistäsi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Oppiminen ja kehitys
 • Tarjoamme monipuolisia oppimismahdollisuuksia läpi koko työuran.
 • Jokainen työntekijä osallistuu suunnitelmalliseen perehdyttämisohjelmaan, ja hänelle on nimetty kummi auttamaan työn aloituksessa.
 • Valitsemasi sisäiset, ulkoiset ja KPMG-verkoston koulutukset, kuten Riikassa sijaitsevan Nordic Centre of Excellencen koulutustarjoama tukevat osaamisesi kehittymistä.
 • Valmennukset tukevat uratasosiirtymissä.
 • Mahdollistamme ammattitutkintojen (esim. KHT ja JHT) ja sertifikaattien (esim. CIA ja CISA) suorittamisen ja palkitsemme suorituksista.