Mistä meidät on tehty? Uskomme, että jokaisen ainutlaatuiset näkökulmat ja näkemykset tekevät meistä sen, mitä olemme. Omien kokemusten kautta kerätty tieto tukee liiketoimintaamme, luo mahdollisuuksia ja ruokkii innovaatioita. Arvostamme ihmisiämme ja haluamme, että jokainen kokee kuuluvansa tänne. Käytämme luovuutta ja innovatiivista ajattelua selättääksemme haasteet ja parantaaksemme meitä ympäröivää maailmaa. Tässä jutussa kuulet muutamien KPMG:läisten ajatuksia työympäristöstämme, jossa yhdistyvät ainutlaatuiset näkemykset ja monipuolinen osaaminen.

julia jaaskelainen

Julia Jääskeläinen

Advisory Manager, Digital Platforms

On jo pitkään tutkittu, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat töissä paremmin, sillä monimuotoisuus ruokkii innovaatiota monella eri tapaa. Asioita osataan tarkastella eri kulmista paremmin, millä voidaan saavuttaa kehityksessä parempaa käyttökokemusta, palvelua ja jopa turvallisuuttaa. Erilaisten ihmisten, ajatusmallien ja näkemysten ottaminen mukaan projekteihin vaatii uskallusta ja rohkeutta. Tärkeintä onnistumisen kannalta on kunnioittaa jokaista osallistujaa sekä omalla käytöksellä luoda turvallinen tila, jossa eri mielipiteet tulevat kuulluksi, eikä tuomituksi. 

Vedän KPMG:llä Business Design -palveluita eli ihmislähtöistä liiketoiminnan ja digitaalisen transformaation kehittämistä. Olen asunut kuudessa eri maassa ja joutunut rakentamaan elämäni alusta uudestaan ja uudestaan. Tätä taitoa olen hyödyntänyt myös KPMG:llä ja päässyt tekemään yhteistyötä oman tiimini lisäksi usean eri tiimin kanssa. 

Jani Karjalainen

Jani Karjalainen

Tax & Legal Partner

Yrityskauppojen ja -järjestelyiden parissa yli 15 vuotta työskenneltyäni, on reppuun kertynyt erinäisiin järjestelyihin liittyvää näkemystä ja kokemusta myös ydinosaamisen lisäksi.  Vaikka jokin asia ei meidän sovittuun toimenkuvaan kuuluisikaan, niin asiakkaan ohjaaminen oikeaan suuntaan paitsi parantaa annettujen neuvojen laatua ja tätä kautta asiakassuhdetta sekä rikastuttaa myös omaa työskentelyä.

Verolainsäädännön sisällön selvittäminen vaatii usein tulkintaa, ja tästä sisällöstä on tyypillisesti mahdollista esittää erilaisia perusteltuja näkemyksiä. Eli omassa työssäni ja tiimin työskentelyssä on pelkästään eduksi, jopa hyvän suorituksen edellytys, että ihmiset tuovat omat näkemyksensä rohkeasti esiin. Näin on riippumatta kokemusvuosista, koulutustaustasta tai muistakaan seikoista. Ihmisten erilaiset taustat ovat omiaan rikastuttamaan keskustelua ja ongelmanratkaisua. 

Sonja Manninen

Sonja Manninen

HR Manager, Head of Inclusion, Diversity & Equity

Olen vuosien varrella kartuttanut monipuolisesti osaamista Inclusion, Diversity & Equity -teemoista muiden roolieni ohella. Olen esimerkiksi päässyt rakentamaan strategiaa yhdessä henkilöstömme kanssa, suunnittelemaan toimintaa ja mittareita sekä osallistumaan käytännön työhön ja viestintään.

Näen, että paras ratkaisu löytyy mahdollisimman moninaisen kokoonpanon tuottamana. Tällöin asioihin vaikuttavat tekijät tulee huomioitua eri kulmista ja ratkaisut ovat usein melko innovatiivisia. Uskon, että osallistaminen, kuuntelu ja eri näkemysten kunnioitus luovat pohjan hyvälle yhteistyölle ja siinä kaikkien vastuu on yhtä suuri. Jatkossa diversiteetti esimerkiksi tiimien rakentamisessa ja rekrytoinnissa tulee varmasti korostumaan meilläkin. Jokainen voi jo edesauttaa tätä pyrkimällä laajentamaan omia näkemyksiään ja miettimään tulevaisuuden tarpeita ”laatikon ulkopuolelta”.