Kun nousevia teknologioita integroidaan yhteen, ne näyttävät todellisen vahvuutensa. Haastatelluista teknologiajohtajista 64 % toteaa, että nousevien teknologioiden yhdistetty käyttö on paljon hyödyllisempää kuin niiden käyttäminen toisistaan erillään. 

Haastatelluista teknologiajohtajista 64 % toteaa, että nousevien teknologioiden yhdistetty käyttö on paljon hyödyllisempää kuin niiden käyttäminen toisistaan erillään.

Yritykset, jotka näkevät yhdistetyn käytön hyödyllisenä, ovat todennäköisemmin myös saaneet todellista hyötyä investoinneilleen kuin ne, jotka ovat eri mieltä.

Tartu mahdollisuuteen miettiä vanhat toimintatavat uusiksi

Kun yhdistetyn käytön hyödyt on ymmärretty, monet yritykset toimivat sen pohjalta. Yritysjohto käyttää tekoälyyn pohjautuvia pilviratkaisuja ja pitää niitä ratkaisevina digitransformaation ponnisteluilleen yli kolmasosassa kaikista nousevien teknologioiden hankkeista.

— Kaikkien nouseviin teknologioihin pohjaavien palveluiden suunnittelu tulisi mieluiten aloittaa puhtaalta pöydältä. On kyse sitten nykyisen toiminnan automatisoinnista tai kokonaan uuden tarjooman kehittämisestä, liian usein lähtötilanteeksi otetaan nykyinen prosessi tai tapa tehdä, joka itsessään jo rajaa radikaalit ajatukset pois. Nousevien teknologioiden avulla kilpailuetua aletaan todella luomaan, kun unohdetaan kaikki vanha hetkeksi, istutetaan samaan pöytään liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet ymmärtävä liiketoimintajohto, markkinaa ja asiakasta syväluotaava ymmärrys ja teknologian huippuasiantuntijat, kuvaa yhdistetyn käytön hyötyjä Antti LojamoSuomen KPMG Lighthousen vetäjä.

Percentage of respondents saying their company is already seeing tangible value from emerging technology, chart

Verkostoituneita virtuaalikokemuksia ja turvallisia vuorovaikutustilanteita digitaalisten työvälineiden avulla

Kun ihmiset sopeutuvat muuttuneisiin tapoihin tehdä töitä ja olla vuorovaikutuksessa, nousevat teknologiat luovat uuden perustan liiketoiminnan jatkuvuudelle ja tulevaisuuteen valmistautumiselle. Kun yrityksissä ollaan etätyömoodissa, digitaalisten työvälineiden kuten tekoälyn, robotiikan, konenäön, virtuaalitodellisuuden, lisätyn todellisuuden ja automaation avulla voidaan luoda positiivisempia ja verkostoituneempia virtuaalikokemuksia.

Älykkäät rakennukset, digitaaliset kaksoset, ihmiskeskeinen design ja muut innovaatiot auttavat kehittämään turvallisempia vuorovaikutustilanteita vähentäen fyysistä kontaktia. Ketterä innovaatioiden kehitys, käyttöönotto ja testaus tukevat yritysten digitaalisia ponnisteluja ja tuottavat kestävyyttä yritystoiminnalle. Digitaalinen yritys tässä uudessa todellisuudessa käyttää nousevia teknologioita ja tuottaa uudentasoisia näkemyksiä ja kyvykkyyksiä, joiden avulla pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ilman menneisyyden virheiden toistamista.

Kuinka voimme auttaa?

Antti Lojamo

Antti Lojamo

KPMG Lighthouse

KPMG Suomi❝ Nousevat teknologiat ja uudet työskentelytavat auttavat yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin, pitämään työntekijät verkostoituneina sijainnista riippumatta, varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja varautumaan häiriöihin. ❞