Digikeskeinen ajattelutapa auttaa selviytymään poikkeustilanteesta

Heti koronakriisin alusta asti oli nähtävissä selvä linkki digitaalisten valmiuksien ja liiketoiminnan kestävyyden välillä. Tutkimuksemme osoittaa, että yritykset, joilla on ollut oikeanlainen digikeskeinen ajattelutapa ennen kriisin puhkeamista, ovat pystyneet selviytymään poikkeustilanteesta paremmin, toipumaan kokonaisvaltaisemmin ja nopeammin sekä rakentamaan vahvan pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle. Lähes 60 % teknologiajohtajista näkee, että koronavirus on antanut sysäyksen digitaalisen transformaation edistämiselle.

Ymmärrys nousevien teknologioiden merkityksestä tulevaisuuden liike-elämälle kasvaa jatkuvasti, kun yritykset joutuvat toimimaan pitkittyneen kriisin seurausten kanssa. 

Lähes 60 % teknologiajohtajista näkee, että koronavirus on antanut sysäyksen digitaalisen transformaation edistämiselle.

Pandemia osoittaa myös sen, että nousevista teknologioista voidaan saada merkittävää kilpailuetua – useimmiten ne ovat menestyksen tai epäonnistumisen määrittävä tekijä.

Business case is far more critical as enterprise face cash crunch, chart

  

Kuinka voimme auttaa?

Antti Lojamo

Antti Lojamo

KPMG Lighthouse

KPMG Suomi❝ Nousevat teknologiat ja uudet työskentelytavat auttavat yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin, pitämään työntekijät verkostoituneina sijainnista riippumatta, varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja varautumaan häiriöihin. ❞