Tekoäly, 5G, prosessiautomaatio sekä pilviteknologiat - näihin investoidaan myös epävarmoina aikoina

Koronaviruksen mullistettua liike-elämän, monen yrityksen täytyy nyt kiihdyttää nousevien teknologioiden käyttöä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Samanaikaisesti ennennäkemätön epävarmuus vaikuttaa kaikkiin liiketoiminnan alueisiin. Kaiken päällä häilyy pelko tartuntamäärien kasvusta ja vääjäämättömästä globaalista taantumasta.

Vaikka nousevien teknologioiden välttämättömyys ymmärretään, monissa yrityksissä on ollut vaikeaa löytää digitaalisen transformaation tarvitsemat varat korona-aikana.

  • keskimääräisiä investointeja nouseviin teknologioihin on leikattu miljoonilla dollareilla eri aloilla ja erikokoisissa yrityksissä
  • noin neljä kymmenestä teknologiajohtajasta sanoo, että koronakriisin takia heidän investointinsa nouseviin teknologioihin keskeytetään
  • vain 13 % vastanneista ennakoi lisäävänsä merkittävästi investointeja


Perinteisesti digitaalisen transformaation edistäminen on edellyttänyt jatkuvasti lisäinvestointeja. Nyt alojen, jotka ovat erityisen herkkiä koronakriisin riskeille, täytyy toimia juuri päinvastoin: hyödyntää laajemmin jo käytössä olevia teknologioita kasvattamatta budjettia.

Sen sijaan yritykset, jotka ovat pystyneet laajentamaan nousevien teknologioiden käyttöä ajan haasteista huolimatta, pystyvät nyt keskittymään pitkäntähtäimen tavoitteisiin, kuten yrityksen arvon kasvattamiseen, brändin tunnettuuteen ja liikevaihdon kasvuun, ennemmin kuin perinteisiin tuottavuuden tai tehokkuuden kasvattamiseen.

Onneksi taantumatkin päättyvät joskus. Monien nousevien teknologioiden osalta investointisuunnitelmia on vain siirretty tulevaisuuteen, ei poistettu kokonaan.

Tutkimuksemme osoittaa, että tiettyihin nouseviin teknologioihin ollaan kuitenkin valmiita investoimaan myös seuraavien 12 kuukauden aikana. Näitä ovat erityisesti tekoäly, 5G, prosessiautomaatio sekä pilviteknologiat.

How do you anticipate COVID-19 to impact spending in the next 12 months?, chart

Kuinka voimme auttaa?

Antti Lojamo

Antti Lojamo

KPMG Lightouse

KPMG Suomi❝ Nousevat teknologiat ja uudet työskentelytavat auttavat yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin, pitämään työntekijät verkostoituneina sijainnista riippumatta, varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja varautumaan häiriöihin. ❞