Tutkimuksemme mukaan investointien kokonaismäärä korreloi tulosten saamisen kanssa. Yritykset, jotka investoivat nouseviin teknologioihin enemmän, saavat niistä myös suurempia hyötyjä kuin vähemmän investoivat. Tutkimuksen globaalit yritykset, joiden investoinnit olivat ylimmässä kvartiilissa seitsemän teknologian osalta kahdeksasta, saivat merkittävästi suurempia hyötyjä kuin yritykset, jotka kuuluivat alimpaan kvartiiliin. 

Yritykset näkevät nouseviin teknologioihin investoimisessa merkittävää potentiaalia:

  • yli 80 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä investoi tai aikoo investoida nouseviin teknologioihin
  • neljään alueeseen – älykäs analytiikka, prosessiautomaatio, hybridipilvi ja kyberturvallisuus – sijoittavat käytännössä kaikki haastattelemamme yritykset (99 %)
  • 46 % teknologiajohtajista kertoi, että heidän yrityksensä tekee investointeja hyötyäkseen koronakriisin vaikutusten mukanaan tuomista mahdollisuuksista

Huolimatta korkeista odotuksista ja aktiivisesta investoinnista, monet yritykset saavuttavat odotuksiaan heikompia vaikutuksia. Vastanneiden yritysten omien sisäisten selvitysten pohjalta vain alle kolmasosa saa todellista liiketoimintahyötyä nousevista teknologioista. Tästä ainoa poikkeus on prosessiautomaatio.

Antti Lojamo

Antti Lojamo

KPMG Lighthouse

KPMG Suomi❝ Nousevat teknologiat ja uudet työskentelytavat auttavat yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin, pitämään työntekijät verkostoituneina sijainnista riippumatta, varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuutta ja varautumaan häiriöihin. ❞