Millal võib teenusedisaini vaja minna?

 • Olete saanud klientidelt negatiivset tagasisidet ooteaja, kasutusmugavuse ja/või veebilehe disaini kohta.

 • Kliendid tunnevad huvi, kuid ostu ei toimu ja/või teenuse kasutajate hulk on suur, kuid ostavad vähesed.

 • Välja on kujunenud rutiinsed ja manuaalsed tegevused,
  mille tõttu näete inimvigade kasvu.
 • Teil puudub selge arusaam töötajate ülesannetest ja vastutusest.

 • Soovite vahetada infosüsteemi, kuid teil puudub otsustamiseks vajaliku info kogumise ressurss.

 • Soovite taotleda toetusi riigilt.

 • Soovite jõuda ideest lahenduse või järgmiste sammudeni.

 

?

Mida teenusdisain pakub?

1

Teenused luuakse kliendi vaatest lähtudes asja-kohaseks ja lihtsaks, et kindlustada just teie pakutava teenuse kasutamine

2

Protsessidest eemaldatakse kõik üleliigne

3

Teenusedisaini protsess võimaldab kasvatada tagasipöörduvate klientide hulka, mille tagajärjel tõuseb käive

4

Teenuseid disainitakse kliendi soovidest lähtuvalt

5

Protsesse ja teenuseid disainides arvestatakse ettevõtte pikaajaliste eesmärkidega

Kuidas me seda teeme?

 • Läheneme probleemidele ettevõtte ja teenuse põhiselt, kaasates eksperte mitmest valdkonnast.

 • Selgitame välja ja visualiseerime tänaste protsesside ja teenuste kitsaskohad. 

 • Teostame kasutajauuringu, sh tuvastame kasutajad ja nende ootused ideaallahendusele. 
 • Viime läbi testostu (mystery shopping) protseduure nii kliendi kui konkureerivate teenuste analüüsimiseks.

 • Loome kasutajaliidese prototüübi ja teenuse kirjelduse ning viime läbi kasutajakogemuse testimise, arvestades kasutajate ootusi ja vajadusi.

 • Pakume eduka tulemuse tagamiseks tuge ning aitame teenuseid juurutada ja juhtida.

Võta meiega ühendust