Virgo Riispapp

Digi valdkonna juht

KPMG Baltics OÜ

Virgo liitus KPMG-ga 2022. aastal. Virgo peamisteks ülesanneteks on digi meeskonna juhtimine, projektimeeskondade toetamine ja arendamine. Virgo on ekspert tehnoloogia kasutamises protsesside tõhususe suurendamiseks – nt autoõnnetuste hukkunute arvu vähendamisel 4 korda, maailma kiireima kiiruseületamise trahvilahenduse rakendamisel, helistajate geograafilise asukoha määramisel hädaabikõne ajal (112). Enne KPMG-ga liitumist pakkus Virgo Eesti politseis kriitilisi teenuseid infojuhi ja SMIT IT-arenduskeskuse (SMIT) direktori asetäitjana.

Varasemad projektid:

 • KZ, UZ, KG, TM, AZ avalike teenistujate e-valitsuse koolitus (2019–2021)
 • ML-põhine pettuste avastamine tervishoius (2021)
 • E-veoselehe lahenduse loomine PPP-na koostöös Transpordiametiga (2020)
 • Hädaabiteenuste C2 arendamine ja juurutamine (2013–2015)
 • Valitsuse pilvenägemus, ärianalüüs ja teostus (2013–2015)
 • IKT infrastruktuuri teenuste standardimine Siseministeeriumis (2014)
 • SLA jälgimisplatvormi juurutamine (2014)
 • Eesti valitsuse koostalitlusvõime Schengeni infosüsteemiga (2005–2009 ja 2013)
 • ü5000 inimese keskse teeninduskeskuse juurutamine Eesti politseis (2009)
 • Eesti politsei IKT tsentraliseerimine 17 jagatud osast 5 jaoskonnani, mõjutatud 100+ inimest (2008)
 • ePolitsei SOA platvormi juurutamine (2005–2009)
 • Estonian Business School, IT Management (BA)