Ehkki finantsaruande auditist võib saada väga väärtuslikku teavet ettevõtte majandustegevuse kohta, vajavad ettevõtete juhid mõnikord kindlustunnet, mida tavapärane finantsaudit anda ei pruugi.

Otsustada, milliseid riske tasub võtta ja milliseid mitte, on alati raske. Mida teha aga siis, kui otsuse langetamisel tuleb toetuda teabele, süsteemidele või protsessidele, mis on ebatäpsed või mitmeti mõistetavad või kui selliseid süsteeme ja protsesse polegi olemas? Piisava kindlustundeta on raske otsustada, kas ettevõtte juhtimine on paigas, ning juhtimine võib muutuda potentsiaalsete riskide allikaks.

KPMG muud kindlustandvad teenused ja arvestusalane nõustamine on suunatud just nimelt selliste murede lahendamisele.

Kuidas me aidata saame?

  • Aitame suurendada mittefinantsiliste näitajate ja nende mõõtmise usaldusväärsust.
  • Lisame kindlust tulevikku kirjeldava finantsinfo täpsuse kohta.
  • Ühendades oma audiitorite ning äri- ja maksunõustajate oskused ja teadmised tagame, et saate meilt tuge, mida vajate.

Meie teenused

  • Audiitorkontrolli aruanded aktsiate esmaemissiooni (IPO) ja börsil noteerimise tarbeks koostatud finantsinformatsiooni kohta
  • Kindlustandvad töövõtud seoses vastavusega seadusest tulenevatele ja lepingulistele nõuetele (sh Euroopa Liidu ja muude toetuste auditid)
  • Tulude mõõtmisega seotud kindlustandvad töövõtud
  • Tulevikku suunatud finantsinformatsiooni ja prognoosidega seotud kindlustandvad töövõtud
  • Jätkusuutlikkuse aruannetega seotud kindlustandvad töövõtud
  • Muud kindlustandvad teenused vastavalt kliendi vajadustele
  • Finantsarvestuse alane nõustamine ja kokkuleppelised protseduurid