Kvaliteetne audit

KPMG on tuntud oma kvaliteetsete audititeenuste poolest. Meie audiitoreil on põhjalikud teadmised ja laialdased kogemused nii kohalike kui ka rahvusvaheliste aruandlusstandardite vallas. Auditi töövõtte kavandades lähtume iga kliendi vajadusest.

Kuigi audiitortegevust kontrollib riiklik järelevalve, on KPMG-s auditi kvaliteedi tagamiseks kehtestatud ka ranged võrgustikusisesed kontrolliprotseduurid. Samuti jälgime hoolega sõltumatuse ja erapooletuse nõuete täitmist.

Lisaks finantsaruannete auditeerimisele osutame muid kindlustandvaid audititeenuseid ja pakume arvestusalast nõustamist. 


Andris Jegers, Indrek Alliksaar, Eero Kaup, Helen Veetamm, Liina Randmann, Siim Külasepp, Lembi Uett, Risto Viirg, Siim Kannistu, Ele Pajusaar, Mari-Leen Sandre, Ats Allikmets, Liisa Piirsalu, Veiko Kompus, Mirjam Jäämees, Vadim Titov, Helen Volmer, Merili Nõmme, Kelli Kukk, Age Peterson, Andres Soosalu, Herki Didvig, Brita Tauts, Brenda Heinla, Liisa Vuks, Silver Koitla, Hanna Holdt, Kristi Saar, Kaidi Rannak (LHP), Elin Oper (LHP).