Audit on hea siis, kui auditeeritavale ettevõttele tõuseb sellest kasu – raamatupidamises esilekerkivad probleemid leiavad kiire lahenduse, säästetakse töötajate aega, on olemas sõltumatu ja erapooletu nõustaja ning suhtlus huvirühmadega on tulemuslik.

Meie kliendid ütlevad, et KPMG annab kindlustunde ja on kvaliteedimärk. KPMG auditit iseloomustab ka põhjalik riskianalüüs, tugi lahenduste otsimisel ning avatud suhtlus.

Kuidas me aidata saame?      

  • Me lähtume teie ärivajadustest ja -riskidest.
  • Auditit kavandades keskendume tähtsamatele valdkondadele ja olulistele riskidele.
  • Auditeerides oleme järjekindlad ja põhjalikud ning hoiame teid kursis auditi käiguga. Et vältida ebameeldivaid üllatusi, anname võimalikest probleemidest teile teada kohe probleemi ilmnemisel.
  • Meie keskkonnasäästlik eAudit tugineb KPMG liikmesfirmade pikaajalistele kogemustele. KPMG eAuditi protsess on paindlik ja seda on võimalik kohandada nii suurtele rahvusvahelistele kontsernidele kui ka kohalikele väikeettevõtetele. Nii saame igale kliendile pakkuda just tema eripärast lähtuvat audititeenust ja seega suurendada kasu, mida klient auditist saab.

Meie teenused

  • IFRS ja muude raamatupidamisstandardite kohaselt koostatud finantsaruannete auditid
  • Raamatupidamise aasta- ja kvartaliaruannete ülevaatused