KPMG finantsaruannete juhendid aitavad teil koostada finantsaruandeid vastavalt IFRS standarditele.

Juhendeid on kolme liiki:

  • Illustratiivsed avalikustamise juhendid: illustreerib ühte võimalikku IFRS aruande formaati
  • Täiendavad avalikustamise lisad: täiendavad avalikustamisjuhendid konkreetsete teemade kohta, mida ettevõtted saavad kasutada mõne spetsiifilise teema mõjude avalikustamisel
  • Avalikustamise nõuete täitmise kontroll-leht: toob esile praegu kehtivate IFRS standardite nõuded avalikustamisele

Need juhendid aitavad teil oma ettevõtte lugu rääkida. Tänu selgele ja sisukale avalikustamisele on finantsaruannete kasutajatele tagatud vajaliku teabe olemasolu.

Näidissõnastus seni veel jõustumata standardite, tõlgenduste ja avaldatud standardite muudatuste avalikustamiseks

Vahearuannete illustratiivsed avalikustamise juhendid

Avalikustamise nõuete täitmise kontroll-leht

Vahearuannete avalikustamise nõuete täitmise kontroll-leht