• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Jäätmekäitluse tulu oli 2024. aasta esimeses kvartalis 8% madalam kui aasta tagasi. Samas toimus käibe kiire langus juba 2023. aasta teises kvartalis ja hiljem on valdkonna tulu püsinud stabiilsena. Jäätmekäitluse tulu dünaamika hindamisel tuleb silmas pidada asjaolu, et müügimahtusid mõjutab märkimisväärselt metalli turuhindade kõikumine.

Jäätmekäitlusega hõivatud töötajate arv kahanes 2024. aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 4,4%. Töötajate arvu vähenemine on keskmise palga kasvuga kaasnev paratamatu trend. Kõik turuosalised peavad oma protsesse kohendama ja efektiivsemaks muutma, et suurendada tulu töötaja kohta, mis omakorda võimaldab palku kasvatada. Kogu sektori keskmine palk kasvas aastaga 7%.

Jäätmekäitluse kohaliku turuga seotud ärimahud püsivad stabiilsed ja ettevõtjate võimalused oma tulemusi parandada on piiratud. Toorainete turuhindade muutumine toob kaasa lühiajalised sektori müügitulu kasvud ja kahanemised, kuid ei muuda oluliselt sektori poolt loodavat lisandväärtust. Äri lisandväärtuse kasvatamiseks oleks vaja rakendada uusi lahendusi ja tehnoloogiaid, et jäätmeid maksimaalselt tootmises ja ehituses taaskasutada. Samas piirab Eesti turu väiksus turuosaliste investeerimisvõimalusi ja jäätmekäitluse tehnoloogilist arengut.