• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Erinevalt ehitussektorist suutis taristuehitus nii 2023. aasta jooksul, kui ka 2024. aasta esimeses kvartalis kasvada. Sektori esimese kvartali koondkäive kasvas aastatagusega võrreldes 3%. Viimase nelja kvartali käive kasvas aastatagusega võrreldes 5%.

Kasvava käibe toel on taristuehituse töötajate arv püsinud suhteliselt stabiilne ja sektoris hõivatute arv kahanes aastaga vaid 2,5%. Samal ajal kasvas sektori keskmine palk 11%. Seega on sektori palgakulud tervikuna aasta baasil ligi 10%lises kasvus. Tulude tagasihoidlik kasv ja kulude pigem kiire kasv tekitavad survet ettevõtjate kasumlikkusele ja sunnivad otsima kohti efektiivsuse suurendamiseks.

Taristuehituse käekäigu hindamisel tuleb silmas pidada asjaolu, et sektor koosneb mitmest erinevast valdkonnast, mille käekäik on erinev. Teedeehitust pärsib jätkuvalt riiklike tellimuste nappus. Samal ajal teeb elektriehitus uusi rekordeid, saades tuge nii elektrienergia tarnekindluse suurendamise, kui ka rohepöördega seotud projektidest. Aina rohkem ettevõtjaid saab tulu Rail Baltica ehitusest ja hangetest.