• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Ehitusmaterjalide tootmise tulud langesid 2024. aasta esimeses kvartalis nii 2023. aasta kui ka eelnevate kvartalitega võrreldes. Viimase nelja kvartali tulud kokku vähenesid aasta varasemaga võrreldes 19% ja 2024. aasta esimese kvartali tulud vähenesid aastatagusega võrreldes 12%. Suures plaanis peegeldab ehitusmaterjalide tootmine kohaliku ehitusturu olukorda. Statistikaameti andmetel vähenes Eestis ehitusmaht 2023. aastal püsivhindades 6%. Nii ehitusmahte kui ka ehitusmaterjalide tootmist pärsib ehitushindade tõus, tarbijate kindlustunde vähenemine ja intressimäärade tõus.

Kuna sektori töötajate arv ei ole märkimisväärselt vähenenud (aastaga ca 3%), siis on käive töötaja kohta oluliselt langenud. Viimase nelja kvartali keskmine käive töötaja kohta oli 17% madalam, kui aasta varem. Samal ajal on töötajate keskmine palk kasvanud ca 10% aastas. Kuna tootmisseadmete kulum ja tootmise üldkulud ei vähene tulude langemisega samas tempos ning tööjõukulud kasvavad, siis võib ennustada ehitusmaterjalide tootjate 2023. aasta kasumimarginaalide langust ja madala kasumlikkuse püsimist ka 2024. aastal.

Ehitusmaterjalide tootmise madalseisust välja ronimise eelduseks on ehitusturu elavnemine. Ehitusturg elavneb ja pöördub kasvule siis, kui Eesti majanduse väljavaated tervikuna paranevad. Majandus tervikuna kosub, kui peamistel tööstusharudel, sh töötleval tööstusel läheb paremini. Kahjuks ei anna olukord Eesti peamistel eksportturgudel ja ka Euroopa Liidus laiemalt põhjust suureks optimismiks. Ilmselt pöördub majanduse senine langus kasvule alles 2024. aasta teises pooles ja selle mõju jõuab ka ehitusmaterjalide tootjateni. Samas ei kompenseeri see kasv, mis toetub eeskätt 2023. aasta madalale võrdlusbaasile, esialgu tootjate kõrget kulubaasi ning ettevõtjate kasumlikkuse märkimisväärne paranemine lükkub 2025. aastasse.