• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Ehitus- ja arendustegevus kahanes 2024. aasta esimeses kvartalis 2023. aastaga võrreldes sarnases tempos. Sektori esimese kvartali koondkäive langes vaatamata madalale võrdlusbaasile aastatagusega võrreldes 7%. Samas tuleb andmete võrdlemises silmas pidada, et kvartaalsed ettevõtjate tuludel põhinevad raportid peegeldavad müügimahte, mitte ehitusmahte ning ei anna infot ehitajate ja arendajate laojääkide dünaamika kohta.

Sektori töötajate arvu vähenemine 9% aastas viitab asjaolule, et ettevõtjad ei usu ehitusmahtude kiiresse taastumisse ja tegeletakse kulude kärpimisega. Keskmise palga tõus üle 10%-lise kasvutempoga tähendab samas seda, et palgakulud tervikuna pigem kasvavad.

Müügitulu kahanemine ja kulude kasvamine tekitab olukorra, kus ehitaja vaatenurgast on pea igasugune töö parem, kui töö puudumine. See sunnib omakorda hindu langetama ja riskantsemaid projekte aktsepteerima. Tellijate jaoks on tegemist hea võimalusega soodsalt ehitada ja turult parimaid pakkumisi noppida. Madalast nõudlusest tingitud hinnasurve ja stress kurnavad ettevõtjaid ning terad eralduvad sõkaldest. Kindlasti näeme 2024. aastal jätkuvalt nõrgemate ehitajate likviidsusprobleeme ja ka pankrotte.

Tellijate vaatenurgast on olukord hinnaläbirääkimisteks soodne, kuid teisalt muutuvad mitmed muud kriteeriumid ehitaja valimisel senisest tähtsamaks. Soodne hind ei muuda projekti soodsaks, kui ehitaja peaks makseraskuste tõttu projekti pausile panema või katkestama. Seetõttu peavad nii ehitajad, kui ka tellijad potentsiaalseid tehingupartnereid ja projekte hinnates oma hindamispõhimõtteid senisest hoolsamalt kalibreerima.