• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Ehitusmaterjalide tootmises algas kvartaalne müügitulu vähenemine juba 2022. aastal. 2023. aasta esimeses kvartalis müügitulu langus kiirenes. Järgnevates kvartalites müügitulu küll kasvas, kuid jäi selgelt 2022. aastale alla. 2023. aasta kogumüügitulu languseks kujunes 15%.

Sektori töötajate arv on alates 2022. aasta viimasest kvartalist püsivas languses ja neljanda kvartali töötajate arv oli juba 7,5% väiksem, kui aasta varem. Samal ajal kujunes 2023. aasta neljanda kvartali keskmine töötasu aastatagusega võrreldes 7,5% suuremaks.

Traditsiooniliselt on ehitusmaterjalide tootmise allsektorite käekäik erinev. Nii näiteks langes 2022. aastal kiiresti müüki kasvatanud betoonitootjate käive aastases võrdluses 20%. Samal ajal vähenes ehitustoodete allsektori müügitulu poole vähem.

Sektori üldine väljavaade on endiselt ebakindel. Tulude langus on peatunud, kuid ettevõtete tootmisvõimsused ja tulude teenimise potentsiaal on alakasutatud. Kasvavad palgakulud lisavad survet kasumlikkusele. Töötajate arvu vähendamine aitas 2023. aasta teises pooles käivet töötaja kohta kasvatada, samas jääb see ligi 10% võrra 2022. aasta näitajatele alla. Seega on ettevõtetel keeruline oma kulubaasi katta ja positiivset netomarginaali teenida, mis toob omakorda kaasa paljude ettevõtjate finantspositsiooni halvenemise. Nõrgema finantstervise puhul võib negatiivne netomarginaal kaasa tuua finantsraskused.