• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Rõiva- ja tekstiilitööstuse kvartaalne müügitulu on püsinud stabiilselt 120-130 miljoni euro tasemel. Aastases võrdluses kasvas 2023. aasta müügitulu 2%. Sektori töötajate arv kahanes aastaga 3%. Müügi mõningane kasv ja töötajate arvu vähendamine võimaldas kasvatada käivet töötaja kohta 6% ja tõsta keskmist palka 10%.

Rõiva- ja tekstiilitööstuse ostajad on keskmisest hinnatundlikumad. Eesti kiire inflatsioon ja palgakasv tekitab tootjatele aina süvenevaid raskusi. Teisalt on aina raskem leida manuaalse madalalt tasustatud töö tegijaid. Töötajate ootused töötingimustele ja tööandaja poolt töökeskkonda tehtavatesse investeeringutesse kasvad iga aastaga.

Seetõttu on Eesti rõiva- ja tekstiilitööstuse eduvalemiks jätkuvalt tootmise automatiseerimine, spetsialiseerumine ja niššitoodete valmistamine. Edukate ettevõtete hulgas domineerivad juba täna suuresti tekkide ja patjade, kvaliteetrõivaste ja varustuse tootjad.