• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Elektroonikatööstuse nominaalne müügitulu langes 2023. aastal 3%. Märkimisväärselt varasemast nõrgemaks osutus 2023. aasta neljas kvartal. Suur osa käibe langusest oli seotud suurte rahvusvaheliste ettevõtetega, mille puhul on täna ebaselge, kas müüki langetas plaaniline tootmise hooldus- ja ümberkorraldustöö või hoopis tootmise ümbersuunamine kontserni teistesse üksustesse.

Erinevalt paljudest töötajate arvu vähendavatest tööstusharudest on elektroonikatööstuse töötajate arv püsinud pea muutumatuna. Samal ajal kasvas keskmine töötasu aastaga 14%. Elektroonikatööstus on kohaliku turu tõmbetuultest suhteliselt vähe mõjutatud, kuna sektori suurtegijad kuuluvad rahvusvahelistesse kontsernidesse ja toodavad kaupu pigem ekspordiks. Globaalsed logistikaprobleemid ning poliitilised pinged parandavad Euroopa ostjatele lähemal olevate tootjate konkurentsivõimet.

Samal ajal võib ennustada ettevõtete 2023. aasta kasumlikkuse langust, kuna inflatsioon kergitab sisendhindasid ja palgad jätkavad kasvu. Kuigi tööstusharu tervikuna jätkab stabiilselt võib üksikutele ettevõtetele saatuslikuks saada kontsernisisene tootmise suunamine madalama kulubaasiga riikidesse. Keskmisest suuremate võimaluste ja riskidega peavad arvestama kitsastele niššidele keskendunud tootjad. Juhul, kui ostjad on üksikud ettevõtted või spetsiifiline tööstusharu, siis võib üksikute klientide või ühe tööstusharu käekäik tootjale ebaproportsionaalselt suurt mõju avaldada.