• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Katuse- ja fassaaditööde sektor liikus 2023. aastal sarnaselt ehitussektoriga. Ettevõtete koondkäive kahanes 15%. Tööstusharu tulud kukkusid järsult 2023.aasta esimeses kvartalis, kui kvartalikäibeks kujunes vaid 53 miljonit eurot ja stabiliseerusid seejärel 70-75 miljoni euro suuruse kvartalikäibe tasemel.

Sarnaselt ehitussektorile on ettevõtjad vähendanud töötajate arvu ja aastaseks töötajate arvu languseks kujunes 4%. Vaatamata tulude kiirele kahanemisele on ettevõtjad siiski leidnud vahendeid palkade kasvatamiseks ja 2023. aasta keskmine palk kujunes aastatagusest 15% kõrgemaks.

Olukord, kus inflatsioon kasvatab üldkulusid, intressimäärad on kõrgel ja tulu töötaja kohta kahaneb, ei ole sektorile pikaajaliselt jätkusuutlik. Täna näib, et ettevõtjad on võtnud strateegia, mille puhul eeldatakse turu taastumist ja tulude kasvule pöördumist hiljemalt 2024. aasta teises pooles. Samas eeldab selline mänguplaan tugevat finantspositsiooni ja suutlikkust jooksvalt negatiivseid äritegevuse rahavooge kompenseerida.