• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Kui elektriehituse müügitulud kasvasid 2022. aastal 27%, siis 2023. aastal kasv aeglustus. Aasta esimeses pooles ületas nominaalkasv aasta baasil mõõdetuna 10%, kuid teisel poolaastal kasv aeglustus. Sektori koondkäive oli 2023. aasta neljandas kvartalis 8,5% suurem, kui aasta varem. Keskmisest kiiremini kasvas eeskätt teenuse osutamisele keskendunud ettevõtete müügitulu ja keskmisest aeglasemalt kasvas elektriehituseks vajalike materjalide tootjate tulu.

Samaaegselt vähenes sektori töötajate arv 3,3%, elimineerides 2022. aasta kasvu mõju. Keskmine töötasu kasvas 2023. aastal 14,7%. Olulist keskmise töötasu tõusu võimaldas pakkuda üldine efektiivsuse kasv ja töötaja kohta genereeritud müügitulu kasv 12,2% võrreldes aastatagusega.

Elektriehitust on võrreldes muude ehitussektoritega paremas seisus, kuna elektrienergia tarnekindlus on riiklik prioriteet ja selle tagamiseks investeeritakse rohkem kui muusse taristusse või üldehitusse. Samuti toetab elektriehitust rohepööre ja sellega seotud investeeringud. Samas suurenes 2023. aasta teises pooles palgakasvust ja müügitulu kasvu pidurdumisest tingitud surve ettevõtete kasumlikkusele. Eeskätt ehitusteenuse osutamise vallas muutus aina olulisemaks tööde planeerimine ning nii töötajate, kui ka masinapargi tööseisakute vältimine.