• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Mööblitootjate tulud jätkasid 2023. aastal püsivat kahanemist ja 2023. aasta neljanda kvartali käibed jäid aastatagustele 6,4% alla. Mööblitootjate äri pärsib ühest küljest ehitus- ja arendustegevuse madalseis, teisalt mõjutas sektori tulemust suuresti Standard AS tootmismahtude vähenemine ja töötajate koondamine.

Mööblitootmise sektor osutus 2023. aastal üheks kõige enam töötajate arvu vähendanud tööstusharuks. Samal ajal kasvas sektori keskmine palk 2023. aasta neljandaks kvartaliks aastatagusega võrreldes 10,3%. Olukorras, kus käive töötaja kohta aastaga siiski sisuliselt ei muutunud, seab kiire palgatõus ettevõtete kasumlikkuse surve alla.

Tähelepanuväärne on see, et tööstusharu üldtulemuste baasil ei ole võimalik ennustada üksikute ettevõtjate käekäiku. Kui Standard käive tegid 2023. aastal läbi 17,9 miljoni euro suuruse languse, siis samal ajal kasvatas IKEA maaletooja käivet 18,5 miljoni euro võrra. Edulugusid näeb ka erinevatele niššidele spetsialiseerunud ettevõtjate puhul. Nii näiteks kasvatas Silen 2023. aastal käivet üle 70%.

Sektori üks suurimaid mõtlemiskohti on see, et millised tootmisniššid Eesti kasvavate kulude juures jätkusuutlikuks osutuvad. Täna võib majanduse madalseis tekitada võltslootuse, et keskkonna paranedes paranevad kõikide tootjate tulemused. Samas muudavad Eesti kiirelt kasvavad palgad lihtsakoelise suurtootmise perspektiivituks ja kõik mööblitootjad peavad leidma konkurentsieelise, mis Eesti kõrged kulutasemed kompenseerib.