• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Ehitusmaterjalide müüjate müügitulu püsis 2023. aastal püsivalt langustrendis. Kõige järsemalt kukkusid tulud 2023. aasta teises kvartalis vähenedes 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 8% võrra. 2023. aasta koondkäive vähenes võrreldes eelmise aastaga 19% võrra.

Tööstusharu töötajatega seotud trendid sarnanesid ehitussektori trendidega. Sektoris hõivatud töötajate arv kahanes aastaga 3%. Samal ajal suudeti töötasusid kasvatada ja 2023. aasta neljandaks kvartaliks oli keskmine palk 7% võrra aastatagusega võrreldes kasvanud.

Sektori müügitulude järsk langus, millega kaasnes vaid töötajate arvu piiratud vähendamine viitab sellele, et ettevõtete kasumlikkus väheneb. Kui käive töötaja kohta vähenes 2023. aastal 16%, siis pole usutav, et sellist efektiivsuse langust suudeti muude kokkuhoiumeetmetega kompenseerida.

Kasumlikkuse vähenemine ja intressimäärade tõusust tingitud finantseerimiskulude kasv on asjaolu, mis sektorile tervikuna peavalu põhjustab. Selleks, et rohkem müüa, oleks hea varuda rohkem kaupa, et müük puuduliku laojäägi tõttu ei pidurduks. Samas on vaja ladu finantseerida ja finantseerimine on kallis. Mida keerulisem on ettevõtte finantsseis, seda ettevaatlikumalt kaupa sisse ostetakse ja seda suurem on madalate laojääkide negatiivne mõju müügile.