• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Jäätmekäitluse 2023. aasta kvartaalsed andmed jätavad koondsummade tasandil mulje, et sektori müügitulu on kiirelt kahanemas. Nimelt on jäätmekäitluse müügitulu trend olnud 2023. aastal kvartalite lõikes pigem langev ja 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu kujunes ligi 10% aastatagusest madalamaks. Samas mõjutab andmeid suuresti üksikute turuosaliste tegevus. Nii näiteks oli vaid ühe vanametalli kokkuostja müügitulu 2023. aastal 86,9 miljoni euro võrra eelmisest aastast väiksem. Samal ajal püsis tavajäätmete käitlejate müügitulu lõppenud aastal 2022. aasta tasemel.

Jäätmekäitlusega hõivatud töötajate arv kahanes 2023. aasta neljandas kvartalis aastatagusega võrreldes 5%. Töötajate arvu vähenemine on keskmise palga kasvuga kaasnev paratamatu trend. Kõik turuosalised peavad oma protsesse kohendama ja efektiivsemaks muutma selleks, et suurendada tulu töötaja kohta, mis võimaldab omakorda palku kasvatada. Kogu sektor demonstreeriski 2023. aastal püsivat palgatõusu ja neljandaks kvartaliks tõusid palgad võrreldes 2022. aastaga 8,5%.

Jäätmekäitluse kohaliku turuga seotud ärimahud püsivad stabiilsed ja ettevõtjate võimalused oma tulemusi parandada on piiratud. Võimalikud strateegiad kasumi kasvatamiseks on seotud eeskätt protsesside efektiivsuse kasvatamisega ning innovatiivsete jäätmete töötlemise tehnoloogiate kasutuselevõtuga.