• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Ehituse- ja arendussektori majandustulemused peegeldavad üldist majanduskeskkonna jahenemist. Kui 2022. aasta lõpus ja ka 2023. aasta esimeses kvartalis jätkas sektor varem sõlmitud lepingute abil kasvamist, siis 2023. aasta teises kvartalis sai alguse müügitulu langustrend. 2023. aasta neljanda kvartali käive kujunes juba 7,5% aastatagusest madalamaks. Seejuures muutusid ehitus- ja arendustegevuse tulud sarnases rütmis. Kui ehituse tulu kahanes 2023. aasta neljandas kvartalis aastatagusega võrreldes 7,3%, siis arendustegevuses oli languseks 9,4%.

Ehituses-arenduses hõivatud töötajate arv on alates teisest kvartalist kerges langustrendis ning 2023. aasta lõpuks vähenes töötajate arv 4,6% võrreldes eelmise aastaga. Samal ajal kasvas keskmine töötasu kõikides kvartalites märkimisväärselt ja keskmiseks kvartaalseks palga kasvuks kujunes 4,3%. Ilmselt tähendab niivõrd kiire keskmise palga kasv ühest küljest palkade tõstmist, kuid teisest küljest ka seda, et töötajate arvu vähendades loobutakse eeskätt keskmisest madalama palgaga töötajatest ja kõrgema taseme spetsialiste hoitakse.

Sektoris edasised arengud olenevad suuresti sellest, millistena ettevõtjad 2024. aasta esimeses pooles majanduse väljavaateid näevad. Keerulisema finantsseisuga ettevõtjad võivad 2024. aasta keskpaigaks olla sundvalikute ees, sest kulud vajavad jätkuvat kärpimist. Üheks sundvalikuks võib kujuneda madala hinnaga lepingute sõlmimine. See võib ühest küljest anda leevendava rahavoo, kuid samas võib see ettevõtte pikaks ajaks kahjumliku äriga siduda. Kindlasti tuleks ehitus- ja arendussektoris oma äripartnerite finantstervisel senisest rohkem silma peal hoida.