• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Elektroonikatööstuse valdkond kasvatas 2022. aastal müügitulu 19,5% võrra. Ettevõtete koondkasum kasvas 13,6%. Kuna kasumi kasv jäi müügitulu kasvust väiksemaks, siis tõi see endaga kaasa niigi madala käiberentaabluse langemise 0,1 protsendipunkti võrra 2,8%le.

Elektroonikatööstuse püsivalt madala käiberentaabluse üheks põhjuseks on suur rahvusvaheliste kontsernide osakaal valdkonna müügitulu teenimisel. Suurkontserni tootearendus paikneb tihtilugu mõnes teises riigis ja Eestis keskendutakse tootmisprotsessile, mille väärtusloome on tootearendusest madalam.

Valdkonna töötajate arv püsis 2022. aasta jooksul stabiilne kasvades 2,6% võrra. Elektroonikatööstuse keskmine töötasu kasvas samal ajal 10,4% ja jõudis 1841 euroni. Töötasu kasv vastas ligikaudu Eesti keskmisele palgakasvule, kuid samas tuleb silmas pidada, et perioodil 2020-2021 kasvas tööstusharu keskmine palk alla 5% aastas, mis jäi selgelt Eesti keskmisest madalamaks.

Elektroonikatööstuse murekoht on jätkuvalt Eesti keskmise palga kiire kasv, mis raskendab töötajate leidmist lihtsamate tööülesannete ja madala väärtusloome korral. Madala käiberentaabluse korral võib jätkuv kiire tööjõu kallinemine Eestis tootmise kiirelt kahjumlikuks muuta. Eestis paiknev elektroonikatööstus peab seetõttu elus püsimiseks olema aina rohkem seotud keerukamate toodete tootmisega ning hõlmama ka tootearendust ja tootedisaini.