• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Elektriehituse müügitulud kasvasid 2022. aastal 27% ehk sarnases tempos üldehituse kasvuga. Samas ei kasvanud ettevõtjate kasumlikkus. Kui üldehituses kasvas ettevõtjate koondkasum 2022. aastal 60%, siis elektriehituses langes koondkasum 6%. Kasumite vähenemise tulemusel langes valdkonna käiberentaablus 3,4%ni, mis on üsna madal näitaja ja viitab sellele, et ettevõtjad on pidevalt silmitsi kahjumisse langemise riskiga ja eksimisruumi on vähe.

Vaatamata madalatele marginaalidele ja kahjumlikkuse riskile suurendasid elektriehitajad oma töötajate arvu 4%. Töötajate arvu kasvatamine viitab sellele, et elektriehitajad näevad tulevikku taristuehitajate või üldehitajatega võrreldes helgemana. Suurema optimismi taga on kindlasti ka piisavalt keskkonnast tulenevaid põhjuseid. Nii näiteks toetavad rohepööre, riiklik elektrienergia varustuskindluse suurendamise eesmärk ja ka kliima soojenemisest tingitud tormikahjustused elektriehitajate äri.

Sarnaselt ehitussektorile peaks ka elektriehituses silma peal hoidma firmade finantstervisel. Kui käibed kasvavad ja marginaalid kahanevad, siis kasvavad riskid. Madala marginaali ja suure käibe juures on lihtne teenida suurt kahjumit, kui tulud siiski suurenevat kulubaasi ära ei kata. Kuigi turu suurimate tegijate finantstervis on kas endal hea või seisab nende taga tugev rahvusvaheline kontsern, siis keskmise ja väiksema suurusega ettevõtjate puhul on olukord erinev.

Eeskätt kuni miljon eurot müügitulu teenivate ettevõtjate puhul tegutsetakse tihti minimaalse või negatiivse omakapitaliga, millega kaasneb suurem maksejõuetusse sattumise risk. Seetõttu on ka elektriehituses mõistlik varasemast rohkem konkurentide finantstulemustesse süveneda ja ohumärkide puhul valvas olla.