• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

2022. aasta kujunes mööbliäris viimase viie aasta kõige keerulisemaks. Vaatamata kõrgele inflatsioonile kahanes sektori müügitulu 5% ning koondkasum vähenes 59%. Kasumite vähenemine langetas sektori käiberentaabluse 2,9%, mis on üsna nõrk tulemus. Samas tuleb ära märkida, et sektori kasumlikkust mõjutas individuaalselt kõige rohkem Falkonet Metall OÜ ja seda üldsegi mitte ärikasumi kahanemise kaudu. Nimelt teenis Falkonet Metall OÜ oma finantsinvesteeringutelt 2021. aastal 9,1 miljonit eurot kasumit ja 2022. aastal 3,9 miljonit eurot kahjumit. Seega moodustas ligikaudu kolmandiku tööstusharu 36 miljoni suurusest kasumlikkuse langusest ühe ühingu finantsinvesteeringute ümberhindlus.

Tööstusharu üldised raskused tõid kaasa töötajate arvu vähenemise 11%. Töötajate arvu vähendamine võimaldas aga samaaegselt kasvatada keskmiseid palku 11%. Kui vaadelda eraldi tootmise ja müügi allsegmente, siis on näha, et nii tulude, kui ka kasumi vähenemine oli allsegmentides sarnases suurusjärgus. Samas töötajate arvu vähenemine on tulnud eeskätt mööblitootjate arvelt, kes vähendasid personali 13% võrra. Samal ajal kasvatasid mööblimüüjad töötajate arvu 1,5% võrra.

Mööblitootjatele valmistas 2022. aasta jooksul selgelt raskusi tootmisisendite kiire hinnatõus, palgaralli ja nõudluse vähenemine. Üldist turunõudlust vähendas energiahindade tõus ja intressimäärade kasv, mis tühjendasid tarbijate rahakotti ja vähendasid ostujõudu. Mitmed mööblitootjad lõikasid endale näppu pikaajaliselt fikseeritud müügihindadega, mis ei katnud kiirelt kasvavaid kulusid. Pikas perspektiivis on Eesti tootjatel aina raskem oma kõrge kulubaasiga konkureerida lihtsa ja odava mööbli tootmise segmendis. Ellu jäämiseks on vaja toomises suurendada insenertehnilise töö ja disaini komponenti, suurendada väärtusloomet ning liikuda kõrgema hinnaklassi toodete turule.