• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Jäätmekäitluse valdkonna võib tinglikult jagada kaheks suureks allharuks – tavajäätmete ja metalljäätmete käitlus. Kui kogu jäätmekäitluse sektori müügitulu tegi 2022. aasta jooksul läbi kerge languse, siis trendi juurpõhjuseks oli eeskätt toorme ja metallihindade kahanemine pärast 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses aset leidnud hinnatõusu. Tavajäätmete käitlejate müügitulu püsis 2022. aasta neljandas kvartalis aastatagusel tasemel.

Toorme ja metallihindade langev trend eelmise aasta teises pooles mõjutas ilmselt negatiivselt metalljäätmete käitlejate kasumlikkust, kuna metalli kokkuostmine, käitlemine ja edasi müümine langevate turuhindade ja suureneva majanduse ebakindluse juures tähendab tavaliselt teatava kahju kannatamist varude väärtuse vähenemise tõttu.

Tavajäätmete käitlemise hinnakujundus on suuresti avaliku sektori kontrolli all ja hinnatõusud ei ole alati otseselt seotud majanduses toimuvaga. Nii tõstis AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Tallinnas korraldatud jäätmeveo hindu alles detsembris, kuigi inflatsiooniline surve ettevõttele oli suur juba alates 2022. aasta algusest alates. Ilmselt on eratarbijale osutatavate teenuste hindade tõstmine valmistele eelneval perioodil poliitikute jaoks ebamugav teema, kuid sisendhindade järsk tõus vajab katmist ja seetõttu peavad jäätmekäitluse hinnad tänavu oluliselt kasvama.

Jäätmekäitluse sektor tervikuna on suutnud sammu pidada Eesti keskmise palgatõusuga kasvatades palku aastaga keskmiselt 7,2% võrra. Samal ajal vähendati töötajate arvu 6,4% võrra, mis viitab sellele, et sektoris olulist ärimahtude kasvu pole.