• Indrek Alliksaar, autor |
2 mins read

Taristuehituse 2022. aasta kvartaliandmed on peegeldamas samu murenoote, mis on sektori võtmetegijate sõnavõttudest juba mõnda aega läbi käinud. Kuigi ettevõtete eelmise aasta viimase kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 6,6%, tähendab see reaalhindades tulu kahanemist.

Seejuures puudus teedeehituses, tööstusharu kõige olulisemas allsegmendis, isegi nominaalne kasv. Sektori töötajate arvu vähenemine aasta jooksul 9,6% viitab sellele, et ettevõtjad lühiajalises perspektiivis nõudluse kasvu ei näe ja valmistuvad pigem rasketeks aegadeks.

Töötajate arvu vähendamine on kasvatanud märkimisväärselt tulu töötaja kohta ja toonud kaasa aastases võrdluses 13,6%lise palgatõusu. Kuigi kiire palgatõus võib viidata töötaja kohta loodava lisandväärtuse kasvule, ei ole 2021. aastal demonstreeritud efektiivsuse kasvu jätkumine garanteeritud.

See, kui suur osa tulude kasvust kulus ära materjalide ja tooraine hinnatõusu katmiseks ning kuidas muutus kasumlikkus, selgub alles finantsaruannete avalikustamisel. Keskmise palga kiire kasv võib olla osaliselt seotud ka asjaoluga, et ettevõtjad on vähendanud eeskätt madalama kvalifikatsiooniga töötajate arvu ja üritavad kinni hoida inimesi, kelle ettevõttest lahkumine viiks endaga kaasa ka kriitilise tähtsusega oskusteabe.

Kõik andmed viitavad sellele, et just täna on taristuehituse klientidel ja tellijatel hea aeg uusi projekte alustada ja töid tellida. Pakkujaid on turul palju ja konkurents on tugev. Riigil oleks kindlasti kasulikum kasutada laenuraha ja ehitada täna, kui oodata ära osade ettevõtete pankrotistumine ja tellida töid olukorras, kus vähenev konkurents hindu tõstab. Avaliku sektori poolt on naiivne eeldada, et erasektor finantseerib pikaajaliselt tootmisvõimsusi, mida riigil äkki millalgi vaja võiks olla.

Taristuehitajate olukord on kindlasti keeruline, sest teha tuleb külm ja kaalutletud otsus, kui suurt organisatsiooni üleval pidada olukorras, kus avalik sektor on selgelt kommunikeerinud tellimuste mahu vähendamise plaani ja on teada, et olulist nõudluse kasvu sel aastal oodata ei tasu.

NB! Vaata turu põhjalikku ülevaadet värskest Äripäeva Infopanga raportist https://konkurentsiraportid.ee/raport/taristuehitus-3/