• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Elektriehitus laiemas mõistes hõlmab nii elektritöid, projekteerimist, kui ka tootmist ja müüki. Samas on nii tootmise, müügi, kui ka ehitustööde trendid sarnased ja seetõttu on alltoodud andmed ja kommentaarid esitatud sektori kohta tervikuna.

Elektriehituse müügitulud jätkasid 2022. aasta lõpuni kiiret kasvamist. Neljandas kvartalis kasvasid sektori müügitulud aastatagusega võrreldes 40%. Kasv ületab üldehituse kasvu rohkem kui kahekümne protsendipunkti võrra.

Elektriehituse trendide puhul torkab silma, et 2022. aasta teise poole arengud erinesid üldehituse käekäigust märkimisväärselt. Nii näiteks kasvas keskmine palk elektriehituses neljandas kvartalis aastatagusega võrreldes 11%, mis oli oluliselt vähem, kui üldehituses. Samas vähenes töötajate arv vaid 1% võrreldes üldehituse 10% suuruse kahanemisega. Seega näib, et laiemal ehitusturul toimuv jahenemine mõjutab elektriehitust vähesel määral ja tööd on piisavalt. Loomulikult toetavad sektori numbreid suurte tootjate Prysmian, ABB ja Konsesko kiire müügi kasvatamine, mille taga on muuhulgas eksport, aga kohalikule turule orienteeritud ettevõtjate numbrid on väljendamas sarnaseid trende.

Elektriehituse tugevat seisu väljendab muuhulgas ka kiire töötaja kohta genereeritava müügitulu kasv. 2022 aasta neljandas kvartalis kujunes keskmiseks tuluks töötaja kohta 65 314 eurot, mis oli 42% rohkem kui aasta varem. Selline kasv tähendab suure tõenäosusega ka töötaja kohta loodava väärtuse kasvu, mis annab sektorile võimaluse nii palku tõsta kui ka samal ajal kasumlikkust parandada.