• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük liikus 2021. aastal samas taktis ehitusmaterjalide tootmise sektoriga. 2021. aastal näidati võimsaid kasve, kuid samas oli võrdlusbaasiks olnud 2020.aasta väga nõrk. Kui sektori müük kasvas 2021. aastal 31%, siis viimase kahe aasta kasv kokku oli vaid kolme protsendipunkti võrra suurem.

Ka sektori kasumlikkuse kasv oli väga sarnane ehitusmaterjalide tootmise sektorile. Kui tootmises kasvas kasum võrreldes 2020. aastaga 74%, siis müügis kasvas kasum 84%. Sektori käiberentaablus kasvas 5%-lt 7%-le. Lisandväärtus töötaja kohta kasvas aastaga 32%.

Sektori murekohana võib välja tuua asjaolu, et kui 2020. aastal tõusis keskmine töötasu vaid 1%, siis 2021. aasta 6% tõus ei kompenseerinud eelmise aasta tõusu puudumist ja jäi alla ka 2021.aasta Eesti keskmisele palgatõusule. Alla Eesti keskmise brutopalgad ja keskmisest madalam palgatõus tähendab reaalpalga kiiret vähenemist ja toob kaasa tööjõu suurema voolavuse.

2022. aastal lisanduvad uued väljakutsed tõusvate energiahindade, kasvava kapitalikulu ja väheneva nõudluse näol. Ettevõtjate vaatenurgast on oluline leida väljakutsetes peituvaid võimalusi. Nii näiteks võib turu rahunemist ja nõudluse langust ära kasutada müügipindade ja ladude renoveerimiseks ning energiatõhususe suurendamiseks. Samuti võib uut olukorda kasutada sisemiste protsesside korrastamiseks ja digitaliseerimiseks, tarneahelate optimeerimiseks ja paremate tarnetingimuste läbirääkimiseks.

 

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud elektriehituse konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/ehitusmaterjalide-ja-kaubade-muujad