• Indrek Alliksaar, autor |
2 mins read

Trükitööstuse üldised trendid olid 2021. aastal kooskõlas laiemalt majanduses toimuvaga. Ettevõtted kasvatasid nii müügitulu, kui ka kasumit. Samas olid võrdlusbaasiks olnud 2020. aasta tulemused kehvad ja seetõttu näib tulemuste paranemine ilusam, kui ta seda sisuliselt on. Nii näiteks kasvas trükitööstuse ettevõtete müügitulu kahe aasta jooksul kokku vaid 6% võrra, mis tähendab sisuliselt inflatsiooni arvestava reaalhinna põhise kasvu puudumist.

Kasumlikkust kasvatasid ettevõtted kiiremas tempos kui müügitulu, samas oli ka kasumlikkuse võrdlusbaas madal. Vaatamata 41%lisele kasumi kasvule, kujunes käiberentaabluseks tagasihoidlik 5,6%. Kuna töötajate arv püsis sisuliselt muutumatuna, siis paranes nii tulu, kui ka kasum töötaja kohta, mis peaks tõstma tööstusharu konkurentsivõimet tööjõuturul. Trükitööstuse ettevõtete võime töötajaid hoida ja värvata tundub olevat siiski suure küsimärgi all, kuna viimase nelja aasta keskmine palgatõus sektoris jäi selgelt alla turu keskmisele.

Trükitööstuse puhul tuleb samas silmas pidada seda, et liigne üldistamine võib viia ekslike järeldusteni, kuna tööstusharu allsegmendid on väga erinevad. Kui suurimat müügitulu genereerivad traditsioonilised trükikojad, siis kasumi riisuvad hoopiski etikettide trükkijad. Samuti on etikette trükkivate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta oluliselt või isegi kordades kõrgem, kui traditsioonilistel trükikodadel. Ettevõtete üsna erinevat käekäiku väljendab ka see, et paljud on töötajate palku aastaga ca 10% kasvatanud, kuid nii mõnigi suur tegija on keskmist palka paigal hoidnud või hoopis langetanud.

Trükitööstuses torkab silma etikettide trükkimise allsegmendi edusammud tootmise automatiseerimisel ja digitaliseerimisel ning kasumi kasvatamisel. Uute ja efektiivsemate lahenduste otsimine ja rakendamine seisab ees kõikidel trükitööstuse ettevõtetel, kes seda veel teinud pole. Tootmise sisendhindade tõus on paratamatu, olgu tegemist tööjõu või energiaga. Mida efektiivsem ettevõte on, seda julgemalt saab ta ees ootavale karmile talvele vastu astuda.

 

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud trükitööstuse konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/trukitoostus