• Indrek Alliksaar, autor |
2 mins read

Nagu paljudes teistes tööstusharudes, toimus ka ehituses 2020. aastal pandeemiast tingitud müügimahtude langus. Samas ei järgnenud langusele kiiret tõusu ja 2021. aasta tulude kasv piirdus 9%ga. Kui valdavalt ettevõtete kasumlikkus kasvas, siis ehituses kasumlikkus langes ligi 12% ning käiberentaabluseks kujunes vaid 3%. Loodav lisandväärtus töötaja kohta jäi aasta varasemale tasemele. On ilmne, et laiemas majanduses toimunud kasumlikkuse kasvust ehituses osa ei saadud ja seda eeskätt pikaajaliste lepingute tõttu, mis takistasid hindade tõstmist olukorras, kus palgad ja tootmissisendite hinnad kiirelt kasvasid.

Ehitusega võrreldes muutusid arendustegevuses numbrid positiivsemas rütmis. Müügitulu küll kahanes aastaga 10% ja kasum 60%, samas lisandväärtus töötaja kohta kasvas üle 40%. Arendustegevus on mõneti seotud ehitustegevusele sarnaste riskidega ja ka arendajad peavad haldama pikaajalistest müügilepingutest tulenevat riski. Samas viitab arenduse kasumlikkuse kasv, et ehitushindadega seotud riskid maandati hästi ja müügihindu kasvatati kiiremini.

Seoses jätkuvate tarneprobleemidega, inflatsiooni ja energiahindade kallinemisega ei ole ehitajate ja arendajate tegevuses midagi lihtsamaks muutumas. Kui arenduses on ilmselt võimalik nõudluse püsimisel suruda müügilepingutesse inflatsiooniga seotud hinna korrigeerimise sätteid, siis ehitajate seis on keerulisem. Avaliku sektori tellimuste puhul survestavad ehitajaid riigihangete seaduse normid, mille kujundamisel pole mõeldud ülimalt ebastabiilses majanduskeskkonnas tegutsemise peale. Teisest küljest pole ka muud turuosalised veel valmis ehitajate riske jagama. See kõik võib endaga kaasa tuua ehitusfirmade pankrotte, pakkumise vähenemise ja ehitushindade hüppelise kasvu tulevikus.

Nii riigile, kui ka pidevalt ehitusteenust vajavatele ettevõtjatele oleks pikas perspektiivis kasulikum, kui rohkem ehitajaid elus püsiks ja säiliks mõõdukas konkurents. Samas ei piisa siin soovmõtlemisest. Nii riik, kui ka eratellijad peaksid olema avatud muutustele ning välja töötama uusi koostöömudeleid, mis võimaldaksid ebastabiilsest majanduskeskkonnast tingitud riske turuosaliste vahel õiglasemalt jagada.

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud ehitus- ja arendusettevõtete konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/ehitus-ja-arendus