De fleste virksomheder er afhængige af at konvertere leads til kunder som en del af deres salgsproces. Dette gør lead management til en afgørende del af forretningsstrategien, og når det gøres korrekt, kan det være en stor drivkraft for salget. Mange virksomheder kæmper med at administrere deres leads, hvilket fik Salesforce til at skabe Sales Cloud-løsningen, der passer til de specifikke processer, uanset om målet er at forfølge store aftaler eller salg med høj kvantitet og lav margen.

Sales Cloud-platformen leveres med mange indbyggede funktioner og værktøjer, så din virksomhed kan konvertere leads til salg med succes. I denne artikel vil vi gennemgå et udvalg af vigtige funktioner og vise, hvordan de kan give værdi til din virksomhed.

Salesforce Sales Cloud lead management bliver fodret med leads via forskellige metoder, som f.eks.:

  • Integration med værktøjer til marketingautomatisering
  • Indsendelse af formularer 
  • Import af lister genereret ved offline og online arrangementer
  • Manuel oprettelse af leads

Spild ikke din markedsføringsindsats

Et vigtigt aspekt af lead management er at sikre, at marketingafdelingens indsats med at generere leads ikke går til spilde ved at fodre leads til et system, hvor ingen foretager sig noget for at forfølge leads.

For at undgå en sådan situation skal processer og ansvarsområder afklares. Når leads genereres i Sales Cloud kan der opstilles regler for at tildele dem til bestemte sælgere afhængigt af forskellige kriterier.

Leads kan også tildeles til køer, som flere sælgere har adgang til. Forretningsregler kan konfigureres til at underrette sælgere eller ledere, når et lead er blevet tildelt eller har været inaktiv i for lang tid. De enkelte sælgere kan følge deres præstationer, og på samme måde kan lederne af salgsteamet holde styr på deres teams’ præstationer, mens lederne kan få et overblik over hele salgsorganisationen.

Nogle virksomheder kan opleve perioder, hvor der kommer flere leads ind i systemet, end de effektivt kan forfølge. I dette tilfælde kan den indbyggede Salesforce AI - kaldet Einstein - score leads for at hjælpe sælgerne med at prioritere, hvilke leads de skal forfølge. Hvad er Einstein i Salesforce? Enstein er AI, der kører komplekse algoritmer, der bruger milliarder af datapunkter til at forudsige, hvilke leads der med størst sandsynlighed vil blive konverteret, og endda hvilke skridt, sælgerne bør overveje som deres næste handling for at gennemføre salget.

Få et komplet overblik over hvert enkelt lead

Salesforce Sales Cloud tilbyder en dynamisk og interaktiv "record page" for hvert lead, hvorfra sælgerne kan få et komplet overblik over alle de tilgængelige oplysninger om leadet og se, hvilke aktiviteter der er gennemført, som f.eks. opkald, e-mails og møder. Fra record-siden har sælgerne også adgang til en visuel sti, der viser, hvor langt leadet er i den definerede konverteringsproces, og hvilke handlinger, der skal foretages på hvert trin i processen. Salgsteams kan samarbejde om leads ved at tagge hinanden i et chat-feed eller tildele opgaver til hinanden.

Denne artikel præsenterer kun overfladen af funktionerne i lead management i Salesforce Sales Cloud. Så for at opsummere; løsningen leveres med adskillige indbyggede samarbejdsværktøjer, processer, håndhævelsesregler og AI- og rapporteringsfunktioner, der sikrer, at virksomhederne følger op på - om ikke alle - så i hvert fald de mest fremtrædende leads. 

Hvordan kan vi hjælpe?

Hos KPMG kan vi hjælpe med at analysere, vurdere og forbedre dine lead management-processer. Med hjælp fra vores kompetente Salesforce-implementeringsteam konfigurerer vi din Sales Cloud til at understøtte netop disse processer for at hjælpe din virksomhed med at konvertere leads, drive salg og øge overskuddet.

Du er velkommen til at downloade rapporten, der uddyber, hvordan de unikke funktioner i Salesforce Sales Cloud kan tilføre værdi til dit digitale landskab. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister, så vi kan drøfte mulighederne for din virksomhed.