Domea administrerer almene boligselskaber over hele Danmark, og det var en lovændring, der tvang virksomheden til at tænke i automatisering for at kunne leve op til de nye lovkrav.

Domea kastede sig ud i brugen af automatisering ved at kigge på processerne omkring forbrugsregnskaber. Det var et kompliceret sted at starte, men fordi processerne er kendetegnet ved mange repetitive og ensartede processer, der før blev udført manuelt, gav det mening at starte her. Domea har haft succes med oplevelsen og forudser nu, at lignende rugbrødsopgaver vil forsvinde med tiden, og at Domea faktisk vil begynde at rådgive andre i, hvordan de kan bruge automatisering.  

Generelt set er der meget stor tilfredshed blandt vores medarbejdere med at være sluppet af med de lidt standard kedelige rugbrødsopgaver. Rent faktuelt sker der også færre fejl for en robot laver kun det, man har bestilt den til at lave.

Linn Egesten Hansen
Udviklingskonsulent
Domea