KPMG udvider Microsoft-alliance med 33 milliarder kroner

KPMG udvider Microsoft-alliance med 33 milliarder DKK

Nye innovative løsninger baseret på Microsofts cloud- og AI-teknologier forbedrer kundernes evne til beslutningstagning og øger produktiviteten.

1000

KPMG og Microsoft styrker deres globale relation gennem en femårig aftale for at fremskynde den digitale transformation for KPMG's medlemsfirmaer og fælles kunder. Som en del af sin erklæring om at ville foretage betydelige investeringer i teknologi, mennesker og innovation er KPMG i gang med at modernisere sin arbejdsplads ved hjælp af Microsoft 365’s cloudbaserede samarbejds- og produktivitetsværktøjer, herunder Microsoft Teams. KPMG anvender tillige Microsoft Azure og Azure AI som rygraden i en ny fælles global cloudbaseret platform. Platformen vil styrke KPMG's udbud af digitale services med nye innovative løsninger inden for cloudbaserede revisionskompetencer, skatteløsninger og risikostyring. Kunder i alle sektorer, inklusive brancher med høj regulering, kan få fordel af globalt ensartede og kontinuerlige serviceleverancer, som muliggør en højere udbredelseshastighed, samtidig med at brancheførende standarder for compliance og sikkerhed overholdes.

“Sammen med KPMG fremskynder vi den digitale transformation på tværs af brancher ved at bruge de nyeste fremskridt inden for cloud, AI og sikkerhed på højt regulerede områder inden for skat, revision og rådgivning,” siger Satya Nadella, CEO i Microsoft. “KPMG’s omfattende branche- og procesekspertise kombineret med vores pålidelige cloudløsning, som omfatter Azure, Dynamics 365 og Microsoft 365, vil forene det bedste fra begge organisationer, så vi kan hjælpe kunder over hele verden med at blive mere agile i en stadigt mere kompleks forretningsverden.”

Nye løsninger af afgørende betydning for erhvervslivet

I takt med at organisationer ekspanderer til nye dele af verden, udvikler nye produkter og rekrutterer nye talenter, kan processer blive stadig mere komplekse og sværere at skalere. Nye databeskyttelseslove, udsving i valutakurser og geopolitiske spændinger øger kompleksiteten og kræver større responsivitet for systemer og værktøjer.

Den stærke portefølje af tjenester, der er resultatet af alliancen mellem KPMG og Microsoft, kan bidrage til at imødegå disse udfordringer hurtigere ved at konstruere applikationer on-demand, automatisere manuelle processer og løbende analysere data for at minimere risikoen for fejl og øge evnen til smart beslutningstagning.

“Vores alliance med Microsoft er blevet en afgørende faktor til at hjælpe os med at levere brancheførende løsninger og tjenester til vores kunder. Vores betydelige investeringer vil klæde vores medarbejdere endnu bedre på til at arbejde mere effektivt og samarbejdsorienteret, samtidig med at vi maksimerer ydeevnen hos en arbejdsstyrke, der består af både mennesker og teknologi,” siger Bill Thomas, Global Chairman i KPMG International. “Ved at inddrage Microsofts intelligente og pålidelige cloudløsning er det vores hensigt at hjælpe vores kunder til at være med helt fremme i forandringsprocessen og bedre forberedt på en digital fremtid.”
 

Kombination af brancheekspertise og avanceret teknologi

KPMG og Microsoft samarbejder gennem en fællesfinansieret udviklingsproces om udviklingen af en robust portefølje af løsninger og managed services inden for cloudbaseret forretningstransformation, intelligente forretningsapplikationer og smarte løsninger til arbejdspladsen.

For eksempel samarbejder KPMG i USA med Microsoft om at implementere Azures kompetencer inden for sundhed og biovidenskab. Dette samarbejde løfter kompetencerne hos organisationer i denne stærkt regulerede branche, så de kan maksimere deres ydeevne på det kliniske, driftsmæssige og økonomiske felt ved hjælp af en løsning, der let kan skaleres, og som er med til at forbedre udbredelseshastigheden, fremskynde investeringsafkast og øge erhvervelsen af datadreven viden.

Herudover har KPMG i Holland udviklet løsninger til risikostyring, compliance og intern revision, som benytter sig af værktøjer for at muliggøre digitaliseringen af risiko- og compliance-processer på tværs af områder som finans, jura og IT. Løsningerne er designet af KPMG og bygger på Microsoft Azure, og de giver en problemfri og omkostningseffektiv automation af politikker og styringsmekanismer, idet de lægger intelligente analyseværktøjer direkte i hænderne på forretnings- og IT-operatører, således at de kan træffe passende korrigerende foranstaltninger, når der forekommer afvigelser.
 

Intelligent revisionsplatform

KPMG blev med lanceringen af sin intelligente revisionsplatform KPMG Clara i 2017 den første af the Big Four, som flyttede sit revisionsworkflow til skyen. KPMG Clara er baseret på Microsoft Azure og er en automatiseret, fleksibel, intelligent og skalerbar platform, som gør KPMG-medarbejderne i stand til at arbejde smartere og tilføre kraftfulde data- og analysekompetencer til én samlet brugergrænseflade, samtidig med at kunderne kan interagere med revisionsprocessen i realtid.

Ved at forstærke revisionsmandatet med AI gør KPMG sine medarbejdere i stand til at træffe beslutninger baseret på realtidsdata. Dette styrker yderligere KPMG’s forpligtelse til at vedligeholde og forbedre revisionskvaliteten og skabe en fremtid, hvor teknologi fortsat beriger revision gennem introduktionen af nye digitale landvindinger.

KPMG Clara vil interagere med Microsoft Teams og vil tilvejebringe en platform for revisionseksperter, hvor man centralt kan håndtere og på sikker vis kan dele revisionsfiler, spore revisionsrelaterede aktiviteter og kommunikere via chat, tale- og videomøder. Dette er med til at forenkle revisorernes workflow, og det gør det muligt for dem at være ajour gennem hele processen og opretholde løbende kommunikation med kunden.
 

At muliggøre transformation af arbejdsstyrken

Gennem sin fælles, globale cloudplatform vil KPMG skabe et sæt cloudbaserede kompetencer, som spænder fra hosting-infrastruktur baseret på Microsoft Azure til mere end 50 avancerede løsninger såsom AI, cyber- og softwarerobotter til procesautomation (RPA). KPMG vil yderligere forsyne sin globale arbejdsstyrke på over 207.000 ansatte i 153 lande med Microsoft 365, herunder Teams, for bedre at imødekomme kundernes behov via øget samarbejde, forbedret produktivitet og datadrevet viden. Endvidere er mere end 30.000 KPMG-medarbejdere i 17 medlemsfirmaer blevet udstyret med Dynamics 365, en række af kraftfulde applikationer til kunderelationer.

Om KPMG International

KPMG er et globalt netværk af professionelle servicefirmaer, som tilbyder serviceydelser inden for revision, skat og rådgivning. Vi arbejder i 153 lande og regioner og har 207.000 ansatte, som arbejder i medlemsfirmaer verden over. De selvstændige medlemsfirmaer i KPMG-netværket er tilknyttet KPMG International Cooperative (“KPMG International”), en schweizisk enhed. Hvert KPMG-firma er en juridisk adskilt og separat enhed og beskriver sig selv som sådan.

Om Microsoft

Microsoft muliggør digital transformation til tidsperioden, der kendetegnes af intelligent cloud- og Intelligent Edge-teknologi. Det er koncernens mission at give alle mennesker og virksomheder på planeten mulighed for at opnå mere.

Følg os