Stærk vækst for KPMG i 2018

Stærk vækst for KPMG i 2018

2018 var endnu et stærkt år for KPMG i Danmark med en samlet vækst i omsætningen på 21,2 % på tværs af revision, rådgivning og skat.

1000

Kontakt os

Mia Duelund

Head of Markets & Communication - Central Services

KPMG i Danmark

E-mail

31. januar 2019

2018 var endnu et stærkt år for KPMG i Danmark med en samlet vækst i omsætningen på 21,2 % på tværs af revision, rådgivning og skat. KPMG fastholder sin ledende position som den hurtigst voksende revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark blandt de fire revisionsgiganter, også kendt som Big Four, baseret på organisk vækst.

Den samlede omsætning steg fra DKK 575 mio. i 2016/17 til DKK 697 mio. i 2017/18. KPMG oplevede vækst på tværs af alle forretningsområder og nåede vækstrater på 6,2 % i revision, 28,3 % i rådgivning og 25,3 % i skat. Det solide resultat afspejler den høje kvalitet af det arbejde, som leveres af mere end 600 passionerede og højtuddannede specialister i revision, rådgivning og skat.

Med en gennemsnitsalder på 34 år er de fleste medarbejdere i KPMG digitalt indfødte, og medarbejderstaben omfatter mere end 26 nationaliteter, hvilket afspejler, at KPMG i høj grad er en international arbejdsplads.

Ny administrerende direktør og seniorpartner i KPMG
Den 1. februar 2019 tiltræder Henrik R. Mulvad officielt KPMG som ny seniorpartner og administrerende direktør, hvor han afløser Thomas Hofman-Bang, som succesfuldt har opbygget et nyt og stærkere KPMG i løbet af de sidste fem år. Henrik R. Mulvad overtager en virksomhed, som er rustet til at fortsætte vækstrejsen.

"Jeg er meget stolt over at blive en del af et mangfoldigt og innovativt KPMG med så brede kompetencer inden for revision, rådgivning og skat. De solide finansielle resultater afspejler det flotte stykke arbejde, vores medarbejdere udfører i tæt samarbejde med vores kunder. Jeg vil bygge videre på dette stærke grundlag og fortsætte vores succesfulde rejse i de kommende år," siger Henrik R. Mulvad, tiltrædende CEO og seniorpartner i KPMG i Danmark.

Fra Best Practice til NewPractice 
Best practice er ikke længere tilstrækkeligt til at vinde i et konkurrencepræget landskab, som er under hastig forandring som følge af store datamængder, kunstig intelligens og industri 4.0-teknologier. KPMG har derfor udviklet en ny tilgang, som vi kalder NewPractice, der giver vores kunder et strategisk rammeværk, hvor hele spektret af AI-baserede teknologier kan implementeres i en kommerciel kontekst.

I FY18 oplevede KPMG en stærk efterspørgsel efter vores NewPractice-services fra en bred vifte af kunder og industrier, herunder Egmont, Nykredit, TDC samt større internationale kunder inden for energisektoren og den farmaceutiske og finansielle sektor. NewPractice-tilgangen kombineres med KPMG's evne til at arbejde effektivt på tværs af regioner med andre KPMG-medlemsvirksomheder. KPMG ydede f.eks. rådgivning i forbindelse med udrulning, implementering og levering af en global løsning til Rockwool Group i FY18, der skal bidrage til at øge kundetilfredsheden og digitalisere styringen af samtlige kunderelationer (Customer Relationship Management, CRM). KPMG har også hjulpet det industriførende høreapparatfirma Widex med at designe nye effektive databehandlingsprocesser på tværs af deres globale organisation.

KPMG vinder mange projekter overalt i Danmark 
I løbet af FY18 vandt KPMG et betydeligt antal revisionsopgaver. I segmentet for store kunder vandt KPMG revisionen af Royal Unibrew, LM Wind Power og Total E&P Danmark samt Dansk Undergrunds Konsortium (Danish Underground Consortium, DUC). KPMG forventer, at tendensen fortsætter i FY19 på grund af EU's revisionsreform, der begynder at vinde momentum.

Sideløbende støtter KPMG de mange vækstvirksomheder i hele Danmark, som udgør rygraden i dansk økonomi, fra regionale kontorer i København, Aarhus, Kolding og Aalborg. KPMG havde en solid tilstedeværelse på midtmarkedet og udvidede sin base af danske kunder med ca. 25 % i løbet af det sidste år. På midtmarkedet fokuserer KPMG hovedsageligt på innovative opstartsvirksomheder, hurtigt voksende virksomheder og familieejede virksomheder.

Stigning i antallet af forfremmelser blandt kvinder 
KPMG værdsætter diversitet og ønsker at sikre, at alle har lige muligheder for at gøre karriere og opnå forfremmelse, uanset køn, nationalitet, seksuel orientering og socioøkonomisk baggrund. I FY18 var vi glade for, at 10 % flere kvinder blev forfremmet. Samlet set blev 35 % kvinder forfremmet, hvilket afspejler vores indsats i forhold til at skabe lige muligheder i KPMG.

I dag er 38 % af vores medarbejdere, herunder partnere, kvinder. Kvinder repræsenterer nu 40 % i vores bestyrelse, og vi er stolte over at have en afbalanceret kønsmæssig sammensætning i vores bestyrelse og i den øverste ledelse. Samtidig fortsætter vi vores bestræbelser på at forbedre kønsfordelingen på alle ledelses- og medarbejderniveauer i løbet af de kommende år.

Årsrapport 2018 (printvenlig PDF 3.2MB)

 

Følg os