Offentlige omkostninger granskes i stigende grad af borgerne og politikerne og mødes med krav om forbedret omkostningseffektivitet. Den øgede efterspørgsel efter gennemsigtighed og fokus på overholdelse af budgetter stiller nye krav til offentlig økonomistyring.

For at kunne imødekomme disse krav skal en moderne offentlig organisation være ekstremt professionel, effektiv og velorganiseret.

Optimering, innovation og styring

I KPMG fokuserer vi på optimering, innovation og styring blandt offentlige kunder, og vi arbejder med alle aspekter inden for økonomistyring i den offentlige sektor. Vi stræber efter at realisere de fordele, der kan opnås gennem en professionel styring af økonomifunktionen.

Fremfor alt betyder dette, at vi fokuserer på, at opgaveudførelsen og økonomifunktionen er organiseret så effektivt som muligt, således at rollerne vedrørende budgetansvar og ansvaret for korrekte godkendelsesprocedurer overholdes, samt at ledelse og kontroller udføres på de rigtige niveauer i organisationen.

Vi hjælper vores kunder med best practice for god økonomistyring i deres organisation, og vi har dybdegående indsigt i eksterne krav, såsom regulering og lovgivning. Vi har lang erfaring inden for budgetterings-, registrerings- og rapporteringskrav. Dette inkluderer en detaljeret forståelse for arbejdet med avancerede værktøjer inden for regnskabsføring og -aflæggelse målrettet rammer og krav i den offentlige sektor.

Vores tilgang

Vi kan hjælpe med design af budgetmodel til understøttelse af kundernes behov for kontrol i hverdagen. Dette kan inkludere styring af finansiering, aktiviteter, internt køb og salg, ressourcer og understøttelse af ledere og økonomifunktioner i deres arbejde med daglig opfølgning.

Ydermere kan design af en best practice budgetteringsmodel hjælpe ledere med at få overblik over deres indtægter og omkostninger samt understøtte korrekt periodisering af indtægter og omkostninger, hvilket simplificerer planlægningen af fremtidige aktiviteter.

Med udgangspunkt i samtaler med vores kunder klarlægger vi behovene til økonomistyringen og hjælper derefter med implementeringen ud fra vilkårene opstillet af kunden.